Doriti sa fiti parteneri cu noi?

Publicitate, proiecte speciale, sponsorizari - Eduard Stancu, Director dezvoltare - eduard@marketingfocus.ro

Digital Marketing, Mobile Marketing, New Media - Anca Macoviciuc - anca@marketingfocus.ro

Interviuri – Mihaela Pantea – mihaela.pantea@marketingfocus.ro

Evenimente - evenimente@marketingfocus.ro

Stiri, communicate de presa - redactia@marketingfocus.ro

Articole filtrate dupa data: Martie 2022

Pe eJobs.ro companiile pot posta anunțuri gratuite pentru recrutarea cetățenilor ucraineni

Pentru toți cei dornici și dispuși să își completeze echipa cu un coleg din Ucraina, eJobs a pregătit o soluție specială, complet gratuită. Pentru că doar împreună putem face cel mai mare bine.

Cum arată și cum funcționează această soluție?

O să fie creată o secțiune de joburi separată în ucraineană, gândită special pentru a facilita angajarea cetățenilor statului vecin.

Orice angajator dispus să angajeze un cetățean ucrainean îi poate trimite anunțul de angajare în română sau în engleză Account Managerului eJobs sau poate scrie la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar platforma de recrutare va traduce anunțul în ucraineană și va publica gratuit în această nouă secțiune de pe eJobs.ro.

Mai departe, eJobs va promova joburile direct către refugiați, atât prin mediul digital, dar și prin rețeaua lor de presă și parteneri de recrutare, pentru a se asigura că joburile ajung exact la cine trebuie.

Ce trebuie să conțină anunțul?

 • Detalii cât mai clare despre job și companie, precum și locul de desfășurare. E posibil ca ucrainenii să nu fie familiarizați cu brandul de angajator, așa că e important să știe cine este compania și ce face.
 • O adresă de e-mail unde pot trimite CV-ul și/sau un număr de telefon la care pot apela firma. eJobs va asista orice refugiat în completarea CV-ului pe platformă, însă își dorește să le ofere și șansa de a scrie sau de a suna direct.
 • Limba sau limbile pe care trebuie să le știe. E fantastic dacă firmele accepta colegi care știu doar ucraineană, dar știm că limba vorbită poate fi și o barieră în comunicare. Așadar, dacă e important ca persoana care aplică să știe și o altă limbă, cum ar fi engleza, franceza, germana sau spaniola, trebuie menționat acest lucru în anunț, precum și în ce limbă este preferabil să trimită CV-ul. 
 

Published in Comunicate

In today’s data-intensive environment, Chief Marketing Officers (CMOs) around the world are looking to hire talent with more analytical skills, according to the Deloitte 2022 Global Marketing Trends report, as they consider that analytical expertise is becoming more important than creative skills in most of the industries – technology, media and telecommunications (34% vs. 23%), financial services (27% vs. 18%), energy resources and industrial products (24% vs. 16%) -, except for the consumer field (18% vs. 30%). The report also underlines that putting these skills together will require marketers to work on building greater collaboration inside their teams, both internally and externally, as only 25% of CMOs seem to prioritize collaboration, a smaller share compared to other C-suite roles - CFOs (42%), CIOs (39%) and CEOs (31%).

Even though consumers may appreciate relevant ads, many also have concerns about how their personal information, purchase preferences and browsing habits are being used. In response, many web browsers are disabling third-party cookies. In this context, brands have identified other approaches to work around this issue and continue to effectively engage with customers, the report reveals, such as shifting to a first-party data strategy, applicable for both companies with double-digit growth (61%) and with negative growth (40%). CMOs working for high-growth brands are also well ahead of negative-growth brands in deploying first-party data in more sophisticated ways, specifically in delivering personalized content via dynamic creative optimization (51% versus 36%) and using data to serve ads to users via programmatic media (49% versus 29%).

“We have gone from physical to predominantly digital interaction overnight, with many brands excelling in this area and improving the lives of their customers. For example, more and more brands operating in the field of financial services have made substantial changes in terms of enrollment methods and digital customer journey, while the e-commerce sector has seen growth, the online environment becoming a frequent means of shopping. The next step will be to improve the hybrid experience. This means a better understanding of customers’ preferences and behavior in an era in which regulations regarding using cookies have tightened. The use of first party-data and the way brands will succeed in personalizing the content of the communication channels, adjusting the communication through the integration of customers’ feedback and building the right infrastructure will contribute to the success of the brand. Equally, to accommodate first-party data collection, it’s imperative to establish sufficient infrastructure, such as a comprehensive consumer data platform, that can help connect various data sources throughout the customer journey,” said Ruxandra Bandila, Marketing and Business Development Director, Deloitte Romania.

Creating and delivering a dynamic experience that can offer customers the right information and incentives at the right moment has become a top priority for brands, the report mentions, as timely offers for the electronics category (40%) and banking products and services (32%) and knowledgeable customer service for auto (39%) and travel (31%) products were indicated by customers as being the most helpful in making purchasing decisions. At the opposite side, consumers say that personalized recommendations and free trial/samples underperform in their purchase decision. In this context, the report suggests marketers to optimize artificial intelligence (AI) within the customer experience in order to help brands meet customers in their moment of need.

The study also highlights that the mix of physical and digital experiences has become the norm, as 75% of the respondents with executive roles said they would invest more in delivering hybrid experiences over the next 12 months, whose benefits are increased personalization (43%), innovation (43%), customer connection (40%) and inclusion (38%). Businesses can elevate their hybrid experiences by expanding choices, integrating feedback, and investing in the technological infrastructure that can bring these design principles to life. Moreover, brands can utilize these principles of human-centered design to make their physical and digital experiences as agile and flexible as consumers have come to expect.

The Deloitte 2022 Global Marketing Trends report was conducted among more than 1,000 C-suite executives from global companies and 11,500 consumers located in America, Africa, Europe and Asia.

Deloitte provides worldwide audit, consulting, legal, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500 companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. Deloitte's goal is to make an impact that matters through its more than 345,000 professionals.

Deloitte Romania is one of the leading professional services organizations in the country providing, in cooperation with Reff & Associates | Deloitte Legal, services in audit, tax, legal, consulting, financial advisory, risk advisory, business processes as well as technology services and other related services, through over 2,600 professionals.

 

 

Published in International

În contextul utilizării unui volum foarte mare de date, directorii de marketing din întreaga lume vor să angajeze specialiști care dețin mai multe abilități analitice, potrivit celei mai recente ediții a raportului Deloitte Global Marketing Trends, considerând că acestea devin mai importante decât competențele creative în majoritatea industriilor – tehnologie, media și telecomunicații (34% față de 23%), servicii financiare (27% față de 18%), energie și produse industriale (24% față de 16%) -, cu excepția domeniului produselor de larg consum (18% față de 30%). Raportul subliniază, de asemenea, că o combinare a acestor competențe va necesita atenție sporită din partea directorilor de marketing pentru a asigura o colaborare mai bună în cadrul echipelor, atât pe plan intern, cât și extern, în contextul în care doar 25% dintre participanții la studiu acordă prioritate colaborării, o pondere mai mică comparativ cu alte poziții de top management - directori financiari (42%), directori IT (39%) și directori generali (31%).

Chiar dacă unii consumatori apreciază anunțurile publicitare relevante, mulți dintre ei sunt îngrijorați cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile lor personale, preferințele de cumpărare și obiceiurile de navigare. Ca răspuns, multe browsere web dezactivează cookie-urile de tip third party. În acest context, brandurile au identificat alte modalități pentru a continua să interacționeze eficient cu consumatorii, arată raportul, cum ar fi trecerea la folosirea datelor colectate intern (first-party data), aspect valabil atât în cazul companiilor care au avut creștere de două cifre (61%), cât și a celor care au scăzut (40%). De asemenea, brandurile care înregistrează creșteri mari sunt cu mult înaintea celor care au evoluții negative în ceea ce privește utilizarea datelor colectate intern în moduri mai sofisticate, în special pentru furnizarea de conținut personalizat prin optimizare creativă dinamică (51% față de 36%) și utilizarea datelor pentru a difuza anunțuri publicitare prin intermediul tehnologiilor automatizate (49% față de 29%).

„În ultima perioadă, trecerea de la interacțiunea fizică la una predominant digitală a fost mai rapidă, multe branduri excelând la acest capitol și îmbunătățind viața clienților. De exemplu, tot mai multe branduri din domeniul serviciilor financiare au implementat metode de înrolare și de interacțiune digitală cu clienții, iar comerțul electronic a înregistrat creșteri, devenind o modalitate tot mai utilizată de a face cumpărături. Următorul pas va fi îmbunătățirea experienței hibride. Acest obiectiv presupune o bună înțelegere a preferințelor și comportamentului clienților, într-o epocă în care reglementările privind folosirea cookie-urilor s-au înăsprit. Utilizarea datelor obținute direct din interacțiunile cu clienții devine soluția sustenabilă și modul în care brandurile reușesc să personalizeze conținutul canalelor de comunicare, să ajusteze produsele și serviciile oferite prin integrarea reacțiilor și sugestiilor consumatorilor. De asemenea, pentru colectarea datelor direct de la consumatori, este nevoie ca brandurile să-și dezvolte o infrastructură care să conecteze diversele surse din care se strâng informații de la clienți în timpul interacțiunii acestora cu brandul”, a spus Ruxandra Băndilă, Director Marketing și Business Development, Deloitte România.

Crearea și oferirea unei experiențe dinamice, care să acorde clienților informațiile și stimulentele potrivite la momentul oportun, a devenit o prioritate pentru branduri, menționează raportul. Ofertele primite de către clienți la scurt timp după manifestarea interesului pentru produsele electronice (40%) și serviciile bancare (32%) și suportul oferit de către angajați bine informați în domeniile auto (39%) și turism (31%) au fost indicate drept cele mai utile în luarea deciziilor de cumpărare. La polul opus, consumatorii spun că recomandările personalizate și testările gratuite/mostrele nu le influențează semnificativ decizia de cumpărare. În acest context, raportul sugerează directorilor de marketing să optimizeze experiența clienților prin intermediul inteligenței artificiale pentru a ajuta brandurile să răspundă nevoilor acestora în momentele potrivite.

Combinația de experiențe fizice și digitale a devenit normă, mai subliniază studiul, 75% dintre respondenții cu funcții executive declarând că vor investi mai mult în furnizarea de experiențe hibride în următoarele 12 luni, ale căror beneficii sunt gradul mai mare de personalizare (43%), inovarea (43%), conexiunea cu clienții (40%) și sentimentul de includere (38%). Companiile își pot îmbunătăți experiențele hibride prin extinderea opțiunilor, integrarea reacțiilor și sugestiilor clienților și investițiile în infrastructura tehnologică, aspecte care pot aduce la viață aceste principii de organizare. Mai mult decât atât, brandurile pot utiliza aceste principii de organizare centrate pe om pentru a construi experiențe fizice și digitale atât de agile și flexibile pe cât se așteptă consumatorii.

Raportul Deloitte 2022 Global Marketing Trends a fost realizat în rândul a peste 1.000 de directori executivi din cadrul unor companii globale și 11.500 de consumatori din America, Africa, Europa și Asia.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 345.000 de profesioniști ai săi.

Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 2.600 de profesioniști.

 

Published in Comunicate

Cum se transformă marketingul B2B și cum livrezi rezultate prin soluții de comunicare într-un business de logistică? Ce rol are digitalul, marketingul prin conținut sau PR-ul?  Cum își menține relevant și actual brandul cea mai veche companie de transport și logistică fondată în 1823? Cum și-a adaptat prioritățile la provocările recente? Citiți mai multe în interviul cu Georgiana Ecovescu, Marketing & Communication Manager, Gebrüder Weiss Romania.

Ce rol are marketingul in strategia de business a companiei si care au fost prioritatile ultimilor ani? Care au fost cele mai relevante initiative? Dar rezultatele?

In general, intr-o companie ce presteaza servicii B2B, departamentul de marketing este unul de suport. Reprezinta practic unul dintre instrumentele prin care strategia de business este transpusa in concret, este pusa in aplicare. Totodata, are rolul de a identifica cele mai potrivite canale si mijloace de comunicare astfel incat mesajul pe care compania doreste sa-l transmita in piata sa ajunga la publicul tinta, intr-un mod cat mai targetat.

Gebrüder Weiss este o companie ce investeste constant in imbunatatirea serviciilor si a experientei partenerilor sai, una dintre valori fiind excelenta in servicii. Ultimii ani s-au evidentiat prin efortul de a oferi clientilor nostri o experienta diferita, adaptata la trendul pietei. Intr-o piata competitiva, asa cum este cea a transportului si a logisticii, inovatia si, implicit, pozitionarea drept pionier, sunt esentiale. Am investit, astfel, in digitalizare dinainte ca aceasta sa fie un „must „ (ex. pandemia Covid-19 si necesitatea de a trece din offline in online) pentru ca am considerat necesar sa venim intampinarea nevoilor de transparenta si flexibilitate a clientilor nostri.  Gebrüder Weiss isi propune sa fie cel mai bun furnizor de servicii de transport si logistica, nu cel mai mare. Desi poate suna a slogan de marketing, echipa Gebrüder Weiss, la nivel global, isi canalizeaza toate eforturile avand acest obiectiv clar trasat.

Cele mai relevante initiative implementate sunt serviciul de home delivery si portalul pentru clienti myGW.

Serviciul Home Delivery a fost lansat pe piata din Romania in 2018 si se adreseaza cu precadere segmentului e-commerce, pentru acele produse a caror greutate individuala depaseste 25 kg. Gebrüder Weiss este prima companie din domeniu care a lansat un serviciu dedicat livrarilor la domiciliu. Prin urmare, principalii clienti ai Gebrüder Weiss Romania, pe aceasta linie de business, activeaza in industrii precum retail (mobilier, electronice si electrocasnice) si amenajari interioare. Home Delivery este un serviciu foarte bine primit atat de clientii nostri, cat si de destinatarii finali, care beneficiaza de livrare la locul de utilizare/ domiciliu cu doi livratori, livrari expres (24/48h) si in zilele de sambata. In plus, in cadrul serviciului Home Delivery asiguram, la cerere, si montaj, instalare, colectare ambalaje, eliminarea deseurilor reprezentate de aparatele vechi, precum si gestionarea retururilor, aceste fiind unele dintre principalele avantaje competitive.

Ca parte din strategia globala si locala de digitalizare, Gebrüder Weiss a lansat in iunie 2021 in Romania portalul myGW destinat clientilor din toate domeniile de activitate. Odata cu myGW, Gebrüder Weiss asigura clientilor sai acces rapid si usor la serviciile companiei in orice moment, 24/24, 7 zile pe saptamana.

Clientii pilot au testat inca din 2020 noul portal al companiei. In Austria, Germania, Elvetia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia, myGW a fost deja utilizat de toti clientii inca din 2020.

myGW este evolutia digitala a Excelentei in Servicii, iar accentul pus pe calitatea logistica si contactul personal cu clientii ramane neschimbat. Pentru clientii companiei, myGW inseamna flexibilitate: toate documentele relevante, cum ar fi facturile sau dovezile de livrare, sunt stocate online, comenzile pot fi plasate electronic sau preturile de transport pot fi stabilite in scurt timp, cu un singur click. Un alt avantaj decisiv este ca mai multi reprezentanti ai unui client Gebrüder Weiss comunica online prin intermediul aceluiasi instrument si pot monitoriza procesele in mod transparent, in orice moment.

Lansarea myGW pe piata din Romania a fost pasul firesc catre digitalizarea treptata a serviciilor oferite de companie. Prin aceste initiative Gebrüder Weiss Romania este mai aproape de clienti si mai receptiva la nevoile acestora pentru a le putea oferi o experienta unica.

Folosind myGW, clientii Gebrüder Weiss pot accesa datele pentru toate comenzile de transport si logistica oriunde se afla, 24/7. Datorita proceselor de comunicare transparente si informatiilor in timp real, acestia se vor bucura de vizibilitate totala pentru intreg lantul de aprovizionare. In acelasi timp, toate beneficiile si serviciile sunt accesibile dintr-un singur cont.

Ati demarat un program accelerat de transformare digitala si comunicati integrat. Care au fost provocarile si cum le-ati depasit? Cum ati comunicat cu principalii stakeholderi?

Atunci cand discutam despre inovatie si pionierat, principala provocare o reprezinta mentalitatea si rezistenta la schimbare. Ca indivizi, tindem sa ramanem in zona de confort, desi practica a demonstrat, de nenumarate ori, ca evolutia si dezvoltarea au loc in afara acestei zone.

Am citit acum ceva vreme cartea “Puncte fierbinti”, in care Lynda Gratton exemplifica importanta crearii unor momente in care sa se lucreze in echipa, favorizandu-se astfel inovatia si productivitatea si cred ca se potriveste foarte bine contextului din Gebrüder Weiss, din ultimii ani.

In compania noastra, echipele sunt unite de obiective comune. Lucreaza impreuna, se traseaza responsabilitati fiecarui membru si aportul fiecaruia este esential pentru succesul actiunii. Astfel, se naste in randul acestora entuziasmul si bucuria creatiei si a sentimentului de apartenenta, de implicare. Provocarile sunt apoi privite ca oportunitati. Oportunitati de identificare de noi solutii si de imbunatatire continua.

Comunicarea are loc punctual si trateaza obiectiile in mod deschis, cu transparenta, oferind raspunsuri la intrebari si temeri. Inainte de implementare, fiecare proiect trece printr-o serie de etape (analize, teste, scenarii etc.) care conduc la un proiect final optimizat, adaptat la nevoile tuturor partilor implicate.

Cum se sustine online-ul cu offline-ul si cum s-a schimbat aceasta pondere in ultimii ani? Cum s-a schimbat marketingul B2B in ultimii ani? Poti fi creativ in marketingul B2B? Pare ca sparge si conventiile cu campanii curajoase. Din acest punct de vedere, care a fost impactul campaniei Valentine’s?

Ca individ, pentru a te cunoaste si a-ti descoperi propriul potential, cred ca este necesar sa nu te compari cu nimeni altcineva, ci sa te raportezi la cea mai recenta versiune a ta. Acelasi lucru se aplica si in cazul marketingului B2B.  

Poti fi creativ, in orice domeniu ai activa, indiferent daca te adresezi segmentului B2C sau B2B, cu conditia sa fii deschis, curios, sa asculti, sa citesti si sa ai/sa ti se ofere libertatea de a te exprima. Si, cel mai important, sa nu uiti ca atat B2B, cat si B2C inseamna de fapt H2H.

Campania din social media cu ocazia Valentine’s Day scoate in evidenta oamenii, cea mai valoroasa resursa a unei companii. Reprezinta angajamentul pe care Gebrüder Weiss si-l asuma pentru a asigura un mediu de lucru prietenos si a prioritiza satisfactia angajatilor sai, din toate cele 170 de puncte de lucru proprii.   

Ce rol are marketing prin continut in strategia de comunicare a companiei? Dar PR-ul? Ati avut de gestionat situatii de criza in ultimii ani si daca da, cum le-ati abordat?

Marketingul prin continut este unul dintre principalele instrumente din strategia de comunicare. Am considerat necesar sa atragem atentia si sa crestem interesul potentialilor clienti fata de serviciile noastre prin metode mai putin publicitare, care insa sa ofere informatii utile si sa aduca valoare cititorilor. In prezent, avem un mix constand in articole relevante, de specialitate, continut video sau postari recurente in social media.

Cel de-al doilea instrument este PR-ul. Tot o modalitate de comunicare, insa axata pe rezultate financiare, alte cifre, investitii etc.

Pandemia de Covid-19 si mai nou, conflictul din Ucraina, reprezinta situatii de criza curente, pe care le gestionam comunicand activ atat cu angajatii nostri, cat si cu clientii si subcontractorii. Sunt activate celule de criza/grup de contingenta atat la nivel de grup, cat si local cu rolul de decizie, implementare si comunicare.

S-a schimbat comportamentul si asteptarile clientilor in aceasta perioada si cum v-ati adaptat la aceste schimbari?

Principala nevoie pe care am identificat-o in ultimii ani tine de transparenta, trasabilitate, predictibilitate. In tot acest context, digitalizarea serviciilor a depasit, in ultimii ani, nivelul de trend experimental, devenind modul de operare implicit pentru afacerile competitive. Pe piata de logistica si transporturi, digitalizarea reprezinta un proces de lunga durata, complex si cu adevarat transformator.

Astfel, fluidizarea comunicarii cu clientii este principalul lucru de care tinem cont in implementarea proceselor de digitalizare astfel incat sa fie atinse obiective clare precum eficientizarea proceselor operationale si transparentizarea comenzilor si transporturilor. O interfata de comunicare care sa asigure clientilor o experienta excelenta ii va face sa recunoasca si sa adopte mult mai rapid beneficiile pe care digitalizarea le aduce in relatia cu furnizorul de servicii logistice.

Asadar, pentru clientii unei companii de logistica, schimbarea a fost impusa de digitalizare. Iar acest proces se poate traduce prin optimizarea resurselor, dar si printr-un plus de transparenta si autonomie, care le permite sa isi gestioneze usor stocurile si comenzile, de la rezervare la administrare si managementul documentelor. Mai mult de atat, livrarea acestor avantaje printr-o experienta intuitiva si simplu de administrat de pe orice dispozitiv creste disponibilitatea clientilor de a adopta noile solutii, cat si incredere in parteneriatul construit.

 Sursa: gw-world.com

Published in Digital

Cu o floare nu se face primăvară. Dar cu un parfum? Cel mai recent studiu realizat de compania de cercetare de piață Reveal Marketing Research pe segmentul cosmeticelor, arată că românii sunt tot mai interesați de cadouri precum parfumuri, produse de machiaj dar și alte cosmetice.

8 martie

Astfel, 83% dintre bărbați declară că femeile ar aprecia dacă ar primi în dar de 8 martie parfumuri, foarte aproape de așteptările femeilor care în procent de 79% își doresc să primească parfum. Și  cosmeticele sunt în topul cadourilor oferite de bărbați, respectiv produsele pentru îngrijirea pielii și tenului, în proporție de 72%. Dorințele femeilor sunt relativ apropiate și când vine vorba de produse pentru îngrijirea pielii și tenului – 68% au declarat că și-ar dori să primească.

65% dintre femei și-ar dori să primească produse de înfrumusețare / make-up, iar 68% dintre bărbați le și oferă, a mai relevat studiul Reveal Marketing Research.

Situția este aproape identică și în privința produselor pentru îngrijirea părului, cu 65% și, respectiv 62%, fiind o diferență de 3% între cele două sexe.

Preferințele în materie de cosmetice ale româncelor

Cum își aleg românele cosmeticele? Majoritatea persoanelor intervievate – 56% – au ales raportul bun calitate – preț ca factor principal de decizie în achiziționarea produselor cosmetice. Experiența anterioară este importantă pentru 54% dintre respondentele chestionate, iar 41% au ales lista ingredientelor, respectiv 40% aleg produse cosmetice din ingrediente naturale/organice. Mai puțin importante sunt discounturile (31%) și recomandarea prietenilor (30%) sau opiniile influencerilor / persoanele publice (11%).

Bărbații vs cosmetica

La fel ca și în cazul doamnele și domnișoarele, 53% dintre bărbați aleg să cumpere produse cosmetice având drept prim criteriu raportul calitate – preț. Bărbații se ghidează în special după brandul produselor (48%) – să fie un brand cunoscut  și sunt mult mai puțin interesați de părerile altor persoane, cum ar fi medicii (23%) sau influencerii/persoanele publice (15%).

Sursa de achiziții produse cosmetice

Produse de îngrijire a părului: Hypermarketurile (77%) si supermarketurile (71%) sunt cele mai populare locuri de achiziții a produselor de ingrijire a parului pentru toate categoriile analizate. În schimb, magazinele mono-brand (35%) și cele de specialitate online (36%) sunt cele mai puțin utilizate, cu o ușoară tendință pozitivă pentru tinerele între 18 și 24 de ani.

Produse de îngrijire a tenului: Pentru produsele de îngrijire a tenului, femeile preferă farmaciile (62%) și magazinele online (58%). Observăm diferențe semnificative în rândul tinerelor cu vârste între 18 și 24 de ani și în rândul femeilor cu venituri mari (peste 6000 de lei). La polul opus, magazinele mono-brand sunt cele mai puțin utilizate pentru achiziționarea produselor de îngrijire a tenului.

Produse de make-up: Produsele de make-up sunt cumpărate, în cea mai mare măsură din magazine mono-brand (64%), în special de persoanele între 18-24 de ani (71%) și cele cu venituri mari (76%). Magazinele de specialitate fizice (57%) sau online (54%) sunt următoarele în lista preferințelor, iar supermarketurile (29%) sau farmaciile (28%) sunt cele mai putin utilizate.

Parfumuri: Femeile optează pentru magazinele de specialitate online (57%), atunci când vor să își achiziționeze un parfum,  dar și din magazinele de specialitate fizice (55%), în special femeile cu vârste cuprinse între 45-55 ani și cu venituri mari. Cele mai puțin populare surse de achizitie pentru parfumuri sunt farmaciile (17%) și supermarketurile (14%).

Împărțirea unui buget de 300 de lei pentru următoarele 3 luni

Cea mai mare parte din bugetul alocat produselor cosmetice este alocat parfumurilor – 97 de lei. Femeile cu vârste peste 55 de ani alocă o sumă semnificativ mai mare pentru parfumuri – 125 de lei în medie. Pentru toate categoriile de respondenți, parfumul ocupa prima poziție după proporția din buget, mai puțin pentru tinerele între 18 și 24 de ani, care alocă o parte mai mare din buget produselor pentru îngrijirea pielii și tenului (84 lei), dar și pentru îngrijirea părului (81 lei).

 

Published in Noutati
 • The Consumer Report benchmark study has reached its eighth edition, providing valuable insights into Romanian consumer behaviour.
 • Among the most significant changes in consumer behaviour are: increased attention to prices, a decrease in weekly mobile phone activity and a decrease in time spent reading.

Starcom România launches 2021 edition of the Consumer Report benchmark study, which analyses the behaviour of Romanian consumers in terms of purchasing preferences, consumption of online and offline content, home and away-from-home activities and use of technology. Now in its 8th edition, the study provides particularly valuable information for understanding consumers and their changing behaviour.

The study considered four categories of consumers, as follows:

 • Families with kids – families with children up to the age of 14, most of them aged 18-45;
 • Teens – young people aged between 14 and 17, mostly students;
 • Single Youth – aged between 18 and 34, without children;
 • Families without kids – most family members are over 45 and do not have children under 14.

About this year's edition

“Here we are at the eighth edition of the Consumer Report, an edition in which we observe changes in the media consumption habits of Romanians, changes accentuated by the pandemic context. Year after year, Consumer Report is richer in information, tracking the main activities of Romanians from urban areas, both offline and online shopping behaviour, core values by age segment and new interesting case studies based on insights from the 4 segments analysed. In the interactive version, which you can access on www.starcomblog.ro, in addition to the evolution of these behaviours compared to 2020 and 2019, you will find integrated a selection of studies part of the Starcom HumanGraphExperience series, most popular being Black Friday and Influence Me," said Andreea Zanfir, Head of Consumer Insights, Starcom Romania.

The most important issues presented in detail in the 2021 Consumer Report

Use of TV and other devices

The Smart TV continue to gain ground, 2021 being the first year when the smart devices are used to the same extent as traditional ones by the Urban population. Teens and youth are the first to embrace the new tehnology, both of them with double digit increase compared to prior year. At the same time, young men show the largest increases: +16% among teens and +11% among young adults. The new screen technologies are adopted faster by older men, while tube sets became an exception.

Online consumption

The possession of devices (laptop, tablet, desktop and console) decreased during the pandemic period on all segments. Most likely because people started working from home and used office equipment. On the other hand, the time spent on devices has increased, which shows that the main owners are also heavy users. Compared to the pre-pandemic period, there has been an increase in the number of smartphones across all segments, with people now preferring to access the internet more from this device.

Mobile Usage Frequency

We can see a decrease in weekly mobile activities. In most cases, people use the phone for socializing (especially Families with kids) and entertainment (especially Teens). Using email or accessing news sites are two mobile activities that increased in the past year. 

Audio content offline & online consumption

Online audio content is the favorite media content of young people, covering almost 2/3 of the number of listeners. In 2021, about 3% of listeners migrated from offline to online. In terms of gender distribution, we see a significant increase in the number of women listening to audio content both online and offline. In terms of where we listen, we note that "Home" is the preferred place for families without children, while families with children prefer to listen to the radio in the car. 

Radio programs & listening frequency

The overall radio consumption decreased compared to first pandemic year, as the listening frequency decreased especially among the younger targets from urban areas. Music remains the main reason for radio listening this year as well. News programs lost listeners compared to 2020, mainly from mature targets.

Audio content: type of music & events

Without noticeable differences from last year, Pop / Disco / Dance music remains the favorite music of all age segments. Teenagers and young people are more attracted to Rap / Hip Hop music, especially men. In addition, teenagers sometimes prefer music with more moving lyrics and more complex dance styles, such as Manele or Oriental Music and Latin Music. Rock music is listened to more by teenagers and single youth, while families prefer milder rhythms.

In terms of consumers' favourite events, across the population as a whole, with no major gender differences, the most popular events are museum visits and music concerts. Young people tend to enjoy concerts more, while families tend to prefer theatres and museums.

Editorial content: offline versus online

Urban consumers are reading online and offline editorial content in a similar extent, with teens and single youth more interested in digital content. However, no matter the lifestage, when we compare with 2020 data we observe high decreases of both online and offline editorial content, most probably triggered by the possibility to read similar topics in social media or posted by influencers. All consumers are prefering short editorial content, reading in average below 30 minutes per day.

Reading frequency and book preferences

The percentage of people who do not read books has highly increased, especially among teenagers, from 58% in 2020 to 72% in 2021, but also among families with children, from 64% in 2020 to 74% in 2021. Teenagers prefer prose or poetry, most likely related to school obligations. There is a significant increase in the consumption of science fiction books among single youth segment compared to last year, with this genre at the top of their preferences. Whereas in 2020, children's books were by far the favourite among families with children, in 2021 they are at parity with prose.

The percentage of people not reading e-books is decreasing in comparison with  2020, especially among teenagers and young singles, Teen and Single Youth preferring to read more on a monthly or quarterly basis in 2021.

Weekly out of home activities and favorite sport

Most Romanians spend at least 3 hours a day outside their home, mainly to go for a walk or visit their friends/acquaintances. Single Youth and Teenagers are the categories who spend the most time outside their household, as they have an active lifestyle.

At the level of the entire urban population, regardless of sex and age, the most popular sports remain football and athletics. Men prefer football and cycling, and women opt for other individual sports and athletics. For Singe Youth football remains their first choice, while this year we notice that in the preferences of teenage boys, tennis is their first choice. For young women and teenagers, handball and individual sports are at the forefront of their preferences.

Weekly home activities

In terms of home activities, we find that women are traditionally primarily concerned with cooking and reading, while men are more focused on various household fix & repair activities.

Shopping behavior

In 2021 we notice an increase in brand loyalty in terms of overall shopping behavior, especially among families with kids. Teens enjoy more the shopping experience from different stores, while single youth are more price sensitive than in 2020 (most probably due to the financial uncertainty and price increase). In 2021 Romanians from urban areas are more attentive to brand name and price than product's characteristics, no matter their life stage. However we notice a higher interest in special offers manifested by Families with kids.

E-commerce

Although Romanians of all age groups continue to prefer the traditional form of shopping, online shopping has become more popular than last year among teenagers and single youth. In addition, growth is also expected among more mature consumer segments, due to a period of accelerated digitisation. Small neighbourhood shops remain the favourite of urban Romanians due to their proximity and immediate supply, but we see an increase in weekly visits to supermarkets and hypermarkets, especially among teenagers and single youth. The market remains popular with families.

Also, 2021 seems to have been the year when people paid the most attention to the price of products. Families with children remain the most price-oriented and attentive to delivery terms when choosing an online retailer, while teenagers are most attracted to the site's reputation and special offers (as they most likely don't have a budget of their own yet). Even if the majority of Romanians from urban areas continue to use pay on delivery, we see a significant increase in website payments, especially among single youth.

In terms of preferred products, clothing and footwear remain the most popular products bought online, especially among young single women. While single youth are the main shoppers for most product types, we see that teenagers are more interested in cosmetics/personal care products (especially teenage girls) and families with children for large home appliances (especially men).

 Consumer values

All segments continue to be guided by the need for something to happen, this year most visible among Teens, as they are also the most active. In 2021 the need of connection was replaced by the need to believe, being a statement of positivity and moving forward during the current context. Single Youth continues to desire control over thier lives, and wish for more in order to succed, while Families segments remian attached to their dear ones, being driven by the need of love.

 

Published in International
 • Studiul de referință Consumer Report a ajuns la ediția a opta, oferind informații valoroase despre comportamentul consumatorului român.
 • Printre cele mai semnificative modificări în comportamentul consumatorilor se numără: atenția sporită pentru prețuri, o scădere a activităților desfășurate săptămânal pe telefoanele mobile, dar și o scădere a timpului acordat lecturii.

Starcom România lansează ediția 2021 a studiului de referință Consumer Report, care analizează comportamentul consumatorilor români în materie de preferințe de cumpărare, consum de conținut online și offline, activități practicate acasă și în afara casei, precum și utilizarea tehnologiei. Ajuns la cea de-a 8-a ediție, studiul oferă informații deosebit de valoroase pentru înțelegerea consumatorilor și a evoluției comportamentului acestora.

Studiul a avut în vedere patru categorii de consumatori, după cum urmează:

 • Familii cu copii („Families with kids”) – familii care au copii cu vârsta până în 14 ani, cei mai mulți având vârsta cuprinsă între 18-45 ani;
 • Adolescenţi („Teens”) – tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 17 ani, majoritatea elevi;
 • Tinerii necăsătoriţi („Single Youth”) – cu vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de ani, fără copii;
 • Familii fără copii în grijă („Families without kids”) – majoritatea membrilor familiei au peste 45 de ani şi nu au în grijă copii cu vârsta sub 14 ani.

 Despre ediția de anul acesta

“Iată-ne ajunşi la cea de-a opta ediţie a Consumer Report, o ediţie în care observăm schimbări în ceea ce priveşte obiceiurile de consum media ale românilor, schimbări accentuate de contextul pandemic. De la an la an, Consumer Report este mai bogat în informaţii, urmărind principalele activităţi ale românilor din mediul urban, comportamentul la cumpărăturile atât offline, cât și online, valorile fundamentale în funcţie de segmentul de vârstă şi noi studii de caz foarte interesante realizate pornind de la insight-urile pe cele 4 segmente analizate. În varianta interactivă, pe care o puteţi accesa de pe site-ul www.starcomblog.ro, pe langa evoluţii ale acestor comportamente faţă de anii 2020 si 2019, veţi găsi integrate și o selecţie de studii, parte din seria Starcom HumanGraphExperience, cele mai cunoscute fiind Black Friday și Influence Me”, a declarat Andreea Zanfir, Head of Consumer Insights, Starcom România

Cele mai importante aspecte prezentate pe larg în ediţa 2021 a Consumer Report

Utilizarea televizorului și a altor dispozitive

Televizoarele inteligente continuă să câștige teren, 2021 fiind primul an în care dispozitivele inteligente sunt utilizate în aceeași măsură ca și cele tradiționale de către populația din mediul urban. Adolescenții și tinerii sunt primii care adoptă noua tehnologie, ambii înregistrând o creștere de două cifre comparativ cu anul precedent. În același timp, bărbații tineri înregistrează cele mai mari creșteri: +16% în rândul adolescenților și +11% în rândul tinerilor adulți. Noile tehnologii de ecran sunt adoptate mai rapid de bărbații mai în vârstă, în timp ce televizoarele cu tuburi devin o excepție.

Consumul de conținut online

Deținerea de dispozitive (laptop, tabletă, desktop și consolă) a scăzut în perioada pandemiei, pe toate segmentele de consumatori. Cel mai probabil, această scădere a fost cauzată de faptul că oamenii au început să lucreze de acasă și au folosit echipamente de la birou. Pe de altă parte, timpul petrecut pe dispozitive a crescut, ceea ce arată că principalii posesori sunt, de asemenea, și mari utilizatori. Comparativ cu perioada pre-pandemică, se observă o creștere a numărului de smartphone-uri pe toate segmentele, oamenii preferând în prezent să acceseze internetul mai mult de pe acest dispozitiv.

Frecvența folosirii telefonului mobil

Putem observa o scădere a activităților desfășurate săptămânal pe telefoanele mobile. În cele mai multe cazuri, oamenii folosesc telefonul pentru socializare (în special familiile cu copii) și pentru divertisment (în special adolescenții). Folosirea e-mailului sau accesarea site-urilor de știri sunt două activități pe smartphone, care au crescut în ultimul an.

Consum de conținut audio offline & online

Conținuturile audio online sunt preferate de tineri, aceștia reprezentând aproape două treimi din numărul de ascultători. În 2021, aproximativ 3% dintre ascultători au migrat de la offline la online. În ceea ce privește distribuția pe sexe, observăm o creștere semnificativă a numărului de femei care ascultă conținut audio atât online, cât și offline. În ceea ce privește locul în care ascultăm, se observă faptul că "Acasă" este locul preferat de familiile fără copii, în timp ce familiile cu copii preferă să asculte radioul în mașină.

 Programele radio & frecvența ascultării acestora

Consumul total de conținut radio a scăzut față de primul an de pandemie, în special în rândul persoanelor tinere din zonele urbane. Muzica rămâne principalul motiv de ascultare a posturilor radio și în acest an. În comparație cu anul 2020, programele de știri au pierdut ascultători, în special din rândul persoanelor mai în vârstă.

Conținutul audio: tipuri de muzică și evenimente

Fără diferențe notabile față de anul trecut, muzica Pop / Disco / Dance rămâne muzica preferată de toate categoriile de vârstă. Adolescenții și tinerii, în special de sex masculin, sunt mai atrași de muzica Rap / Hip Hop. De asemenea, adolescenții preferă uneori muzica ale cărei versuri sunt mai emoționante, iar stilurile de dans mai complexe, cum ar fi manele sau muzică orientală și muzică latino. Muzica rock este ascultată mai mult de tinerii necăsătoriți, în timp ce familiile preferă ritmuri mai liniștite / muzică ambientală.

În ceea ce privește evenimentele preferate de consumatori, la nivelul întregii populații, fără diferențe majore de gen, cele mai populare evenimente sunt cele legate de vizitarea muzeelor și concertele de muzică. Tinerii tind să aprecieze mai mult concertele, în timp ce familiile tind să prefere teatrele și muzeele.

Conținut editorial: offline versus online

Consumatorii din mediul urban citesc conținut editorial online și offline într-o măsură similară, adolescenții și tinerii necăsătoriți fiind mai interesați de conținutul digital. Cu toate acestea, indiferent de vârstă, se observă, comparativ cu datele din anul 2020, scăderi mari ale conținutului editorial atât online, cât și offline. Acestea au fost, cel mai probabil, declanșate de posibilitatea de a citi subiecte similare în social media sau postate de către influenceri. Toți consumatorii preferă conținutul editorial scurt, citind în medie sub 30 de minute pe zi.

Frecvența cititului și preferințe privind cărțile

 Procentul persoanelor care nu citesc cărți a crescut foarte mult, în special în rândul adolescenților, de la 58% în 2020, la 72% în 2021, dar și în rândul familiilor cu copii, de la 64% în 2020, la 74% în 2021. Adolescenții preferă proza sau poezia, cel mai probabil legate de obligațiile școlare. Există o creștere semnificativă a consumului de cărți SF în rândul tinerilor necăsătoriți, față de anul trecut, acest gen de lectură fiind în topul preferințelor acestora. Dacă în 2020, cărțile pentru copii erau de departe cele preferate în rândul familiilor cu copii, în 2021 acestea sunt la egalitate cu proza.

Procentul de persoane care nu citesc cărți electronice este, în scădere față de 2020, în special în rândul adolescenților și al tinerilor singuri. În 2021, adolescenții și tinerii preferând să citească mai mult lunar sau trimestrial cărți electronice.

Activitățile săptămânale în afara casei și sportul preferat

Majoritatea românilor petrec cel puțin 3 ore pe zi în afara casei, în special pentru a se plimba sau pentru a-și vizita cunoștințele. Tinerii și adolescenții sunt categoriile care petrec cel mai mult timp în afara gospodăriei, deoarece au un stil de viață activ.

La nivelul întregii populații, indiferent de sex și vârstă, cele mai populare sporturi rămân fotbalul și atletismul. Bărbații preferă fotbalul și ciclismul, în timp ce femeile optează pentru alte sporturi individuale și atletism. Tinerii au ca primă opțiune fotbalul, iar anul acesta observăm că în preferințele adolescenților de sex masculin, tenisul devine prima opțiune. În cazul tinerelor și al adolescentelor, handbalul și sporturile individuale se află pe primul loc în topul preferințelor.

Activitățile săptămânale acasă

În ceea ce privește activitățile desfășurate acasă, observăm că, în mod tradițional, femeile sunt preocupate în primul rând de gătit și de lectură, în timp ce bărbații sunt mai mult axați pe realizarea diverselor reparații în casă.

Comportamentul la cumpărături

În 2021 observăm o creștere a loialității față de marcă în ceea ce privește comportamentul general de cumpărături, în special în rândul familiilor cu copii. Adolescenții români se bucură mai mult de experiența de cumpărare din diferite magazine, în timp ce tinerii singuri sunt mai sensibili la preț decât în 2020 (cel mai probabil din cauza incertitudinii financiare și a creșterii prețurilor). În 2021, românii din mediul urban au fost mai atenți la numele mărcii și la preț decât la caracteristicile produsului, indiferent de etapa de viață în care se află aceștia. Totuși, un interes mai mare pentru ofertele speciale este manifestat de familiile cu copii.

E-commerce

Cu toate că românii din toate segmentele de vârstă continuă să prefere forma tradițională de cumpărături, cumpărăturile online au devenit mai populare decât anul trecut în rândul adolescenților și al tinerilor necăsătoriți. În plus, se așteaptă o creștere și în rândul segmentelor mai mature de consumatori, datorită unei perioade de digitalizare accelerată. Magazinele mici de cartier rămân preferatele românilor din mediul urban datorită proximității și aprovizionării imediate, însă observăm o creștere a vizitelor săptămânale la supermarketuri și hipermarketuri, în special în rândul adolescenților și tinerilor singuri. Piața rămâne populară în rândul familiilor.

De asemenea, anul 2021 pare că a fost anul în care oamenii au acordat cea mai mare atenție prețului produselor. Familiile cu copii rămân cele mai orientate către preț și mai atente la condițiile de livrare atunci când aleg un retailer online, în timp ce adolescenții sunt cei mai atrași de reputația site-ului și de ofertele speciale (deoarece cel mai probabil nu au încă un buget propriu). Chiar dacă majoritatea românilor din mediul urban continuă să folosească plata la livrare, observăm o creștere semnificativă a plăților pe website, în special în rândul tinerilor singuri.

În privința produselor preferate, îmbrăcămintea și încălțămintea rămân cele mai populare produse cumpărate online, în special în rândul femeilor tinere singure. În timp ce segmentul tinerilor singuri sunt principalii cumpărători pentru majoritatea tipurilor de produse, observăm că adolescenții sunt mai activi în cazul produselor cosmetice/de îngrijire personală (în special adolescentele) iar familiile cu copii în cazul electrocasnicelor mari (în special bărbații).

Valorile consumatorilor români

Toate segmentele continuă să fie ghidate de nevoia de a se întâmpla ceva, acest lucru fiind cel mai vizibil în rândul adolescenților, deoarece aceștia sunt și cei mai activi. În 2021, nevoia de conectare a fost înlocuită de nevoia de a crede, fiind o declarație de pozitivitate și de a merge înainte în contextul actual. Tinerii singuri continuă să își dorească controlul asupra vieții lor, dar și să își dorească mai mult pentru a reuși, în timp ce familiile rămân atașate de cei dragi, fiind conduse de nevoia de afecțiune.

Informațiile au fost extrase din Consumer Report 2021 şi se bazează pe date provenite din studii de monitorizare a comportamentului media din industrie (SNA FOCUS, Masor, Gemius).

 

Published in Comunicate
 • No shame. No fear. – mesajul special din spatele colecției answear.LAB
 • Sasha Sidorenko, imaginea colecției, este multiplă campioană la box originară din Ucraina
 • ANSWEAR a donat deja 50.000 Euro către Crucea Roșie Ucraina

 Acum câteva săptămâni, în timpul creării noii colecții answear.LAB, echipa ANSWEAR era sigură că „No Shame” va fi o colecție despre puterea femeilor și lupta lor în a schimba rolul femeii în societate. Dintr-odată, oamenii din lumea întreagă au fost șocați de evenimentele tragice din Ucraina la care nu se așteptau să fie martori. Echipa ANSWEAR și-a dat seama că nu numai femeile trebuie să fie puternice în această perioadă, ci întreaga populație.

Sasha Sidorenko, imaginea colecției answear.LAB „No shame. No fear.", a căpătat un nou rol cu ​​o semnificație mult mai mare decât a fost planificată la început. Colecția ”No shame. No fear.” este despre puterea oamenilor greu încercați, care trebuie să facă față amenințărilor de viață și de moarte.

Astfel, ANSWEAR a luat decizia de a dona tot profitul din vânzarea colecției limitate ”No shame. No fear.” către Crucea Roșie din Ucraina, #helpforUkraine.

Fiecare secundă de întârziere contează acum mai mult ca oricând, de aceea ANSWEAR a donat deja 50.000 Euro către Organizație. Pe parcursul următoarelor zile, ANSWEAR va dona în continuare fiecare sumă provenită din vânzarea colecției ”No shame. No fear.”.

Campania se va desfășura concomitent în 10 țări și va transmite același mesaj important, de a dona către Crucea Roșie din Ucraina. Pe Sasha Sidorenko, imaginea colecției, publicul a mai văzut-o în reclama TV Answear din toamna lui 2021. Este originară din Ucraina, iar din 2014 s-a stabilit definitiv în Polonia. Este multiplă campioană de Box și câștigătoare a Cupei Mondiale la kickboxing. Pe lângă faptul că a înființat un club pentru a pregăti următorii campioni în lumea kickboxing-ului, Sasha se preocupă foarte mult și de familia ei, considerând că familia este de neînlocuit.

În povestea noii colecții în ediție limitată answear.LAB ”No shame. No fear.”, imaginea ei a căpătat un nou sens: Sasha devine un simbol al luptei, al curajului și rezistenței și, cel mai important, al SPERANȚEI.

Colecția este disponibilă pe answear.RO

 

Published in Comunicate

This month we celebrate women’s strenght, creativity and ambition in marketing with career stories that inspire. How can an ambitious Romanian marketing professional  deliver performance in one of the most competitive markets worldwide? Read the story of Daniela Bodescu, Consumer Insights Lead at Ferrero, Parsippany, United States of America.

Since 2005, Daniela has proved to be an  effective translator of insights and data into strategic market and brand intelligence, critical to game changing brand and category innovation for leading companies such as Ferrero, Nestlé Waters, Colgate-Palmolive or Kraft. She is acting as a catalyst for change and good sustainable growth for the marketing initiatives she’s been involved in.

What’s the role of the Consumer & Market Insights Manager? How can category strategies deliver business outcomes? How can one get a sense of purpose striving to impact positive change on a large scale?

Has marketing chosen you or you have chosen marketing?

I discovered marketing in Romania after reading David Ogilvy’s book on advertising principles and starting my career in the early and exciting days of marketing in Romania, first in PR at DC Communications, followed by marketing at ABN AMRO Bank Romania, and then advertising at McCann Erickson. It was a very immersive experience that opened by appetite for marketing.

You’ve started in one of the best marketing schools worldwide: Kraft. How has this early experience has impacted upon your career?

After moving to the US, while attending my MBA program at Pace University, Lubin School of Business in New York, I discovered consumer insights and the role this function plays in driving the marketing strategy. That is when I became familiar with the notion of a consumer centric organization and I knew immediately that I wanted to pursue a career in consumer insights. I was fortunate to be selected into a marketing program at Kraft while still attending my MBA program. Shortly after finishing my MBA, Kraft extended me a full-time position in their consumer insights group, which was very highly regarded best-in-class in the CPG world. At Kraft I learned marketing fundamentals, how to apply marketing strategy processes and frameworks, I learned how to integrate market research, data intelligence, and consumer feedback to drive strategy. It was a holistic immersion into the marketing field through thoughtful assignments, best in class guidance from my supervisors, excellent training, and hands on deck experiences. In my 8 years tenure at Kraft, I became a well-rounded consumer insights expert.

What are your responsibilities of a Consumer & Market Insights Manager? How does a day in the life an Insights Manager/Lead looks like? What are the main outcomes of your work and how have they impacted upon the business results of the brands and organizations?

The role of the Consumer & Market Insights Manager is not to execute market research studies. That is actually a very small and very tactical part of my job description. I spend a lot of my time guiding and educating the marketing organization on how to develop products, packaging, and communications that meet consumers needs and on how to set realistic objectives and achieve measurable results. Most importantly, my role is to influence the organization to adopt decisions that will improve consumers’ lives with minimal impact to the environment and the society. I found that as a consumer insights expert in a multinational CPG organization, I have the ability to impact positive change on a large scale. Some examples are reducing the sugar in Capri Sun, launching better-for-you products with organic or higher quality ingredients; at Colgate educating consumers (kids in particular) on how to brush teethes properly; at Nestle Waters pushing the organization to adopt better for the environment materials like recycled plastic. This area is where I find my purpose and I encourage every consumer insight expert to embrace their role as catalyst of positive change within their organizations.

How do organizations generate results through a category strategy? Could you share examples from your work? Are there any quick and easy wins that we neglect and why?

The premise is simple here, to generate results through category strategy is to show customers how they can leverage the brands in your portfolio to grow the category not just your brands. This could be achieved in a few ways. Here are some examples: upscaling the category by launching premium offerings, attracting consumers from other categories by better meeting their needs, helping customers optimize the brands portfolio they carry and ensuring that it is aligned with distinct consumer needs and occasions (category segmentation), bringing constant new news through seasonal items, new temporary flavors, special displays to attract new consumers and make the category more attractive to shoppers.

Once a brand loses credibility with consumers, it is very hard to recover their trust.

What about the challenges and how do you overcome them? What are the challenges in championing the customer perspective versus any other priority of other stakeholders? ( sales, product).

The major challenge is in educating the organization at large, beyond marketing, on the need of becoming a consumer centric organization, where all business objectives are achieved through improving consumers lives and not at the expense of the consumer. Consumers are very savvy and can easily recognize initiatives that are meant to generate profit at their expense and those brands lose credibility with consumers very quickly. Once a brand loses credibility with consumers, it is very hard to recover their trust. The challenge is in helping all parts of the organization to see the big picture and work towards delighting the consumer. It is an effort that involves time, repetition, and constant education starting with the executive leadership.

The pandemic forced us to be more nimble, more efficient in how we communicate, more transparent about our intentions, and more emphatic at each other’s needs.

Has the pandemic changed the way you work, the consumer behavior in the categories you manage and the way you manage the marketing mix for your brands? In the way you manage teams and other resources?

The pandemic forced us to be more nimble, more efficient in how we communicate, more transparent about our intentions, and more empathetic of each other’s needs. From a consumer perspective, the growth of e-commerce was accelerated, health and wellness took a backseat as consumers looked towards more indulgent products to help them cope with added stress and anxiety. We are also seeing increased awareness of environmental crisis. With the elimination of cookies, we are experimenting with alternative methods of measuring campaign effectiveness especially when it comes to digital and social media communication. The goal is to be able to not just measure our efforts but learn and adjust as we launch new campaigns. We have employed brand lift measurement tools that allow us to act more nimbly. Marketing mix tools remain relevant as a holistic read of marketing initiatives, however, they do not allow for real time adjustments as they are generally retrospective in nature.

The nature of innovation depends on the category.

How does marketing innovation looks like for the brand you’ve managed? New products, packaging, flavors, new distribution channels or new routes to market?

The nature of innovation depends on the category. In the oral-care category, the focus of innovation is on new product claims and new features. In the sparkling water category, the focus is on new flavors, new packaging formats. In the chocolate category, the focus is on new shapes, textures, and ingredients. Innovation is largely driven by consumers needs and occasions that could be very different from one category to another.

Brands must create large scale platforms to engage consumers in the effort of becoming more environmentally conscious and act upon it.

What about the sustainability challenges and progress? You’ve been involved in sustainability initiatives. Could you share more of the best practices or success stories of the brands you’ve been exposed to managed to deliver more of their sustainability claims?

Sustainability is a hot topic these days and in the past couple of years it has gained more traction with the US consumers. Nestle Waters was at the epicenter of the sustainability conversation given the nature of our packaging, plastic bottles, and our product, spring water. What I have learned from my work at Nestle is that sustainability efforts need to be embedded into the brand purpose and objectives if we want to see real impact in market. If left part of the corporate agenda, they tend to achieve minimal impact and are generally not recognized by consumers. Brands who have sustainability as part of their DNA such as Patagonia, accomplish more in this area and rally consumers towards their goals more effectively. Brands must create large scale platforms to engage consumers in the effort of becoming more environmentally conscious and act upon it.

Your top three successful marketing campaigns you’ve been recently exposed to and why?

Poland Spring re-launch campaign – established the brand as the #1 spring water brand by educating the US consumer about the benefits of spring water vs. purified, under the higher purpose of bringing people closer to nature.

Capri Sun „The Disrespectoids” campaign – building brand equity with kids and establishing Capri Sun as the #1 beverage choice for kids 6-12

Top three marketing knowledge sources or favorite marketing books?

 •  „How brands grow” by Byron Sharp
 •  „Blink” by Malcolm Gladwell

Podcasts and posts by Simon Sinek for lessons in leadership

Get more tools and hands-on support for managing brands and resources within our Managing Brands or Resource Management international certified training.

 

Published in International
Pagina 2 din 2

Portalul Marketing Focus a fost lansat de Institutul de Marketing  cu scopul de a aduce un plus de informatie, idei si resurse de marketing atat profesionistilor de marketing, cat si celorlalti actori si departamente implicate in livrarea performantei de marketing: comunicare si relatii publice, resurse umane, IT, financiar,  relatii cu clientii si nu in ultimul rand management. 

Newsletter

Aboneaza-te pentru a fi la zi cu ultimele informatii din marketing.