Doriti sa fiti parteneri cu noi?

Publicitate, proiecte speciale, sponsorizari - Eduard Stancu, Director dezvoltare - eduard@marketingfocus.ro

Digital Marketing, Mobile Marketing, New Media - Anca Macoviciuc - anca@marketingfocus.ro

Interviuri – Mihaela Pantea – mihaela.pantea@marketingfocus.ro

Evenimente - evenimente@marketingfocus.ro

Stiri, communicate de presa - redactia@marketingfocus.ro

Articole filtrate dupa data: Luni, 25 Octombrie 2021

 • Facebook continuă să fie cea mai populară platformă de social media, cu o acoperire de 93% în rândul utilizatorilor de internet din mediul urban, fiind folosit de toate grupele de vârstă, dar mai ales de persoane peste 55 de ani (98%);
 • Televiziunea rămâne principală sursă de informare pentru 43% dintre români, care spun că preferă să se uite la știri decât să citească informații online;
 • Atât tinerii, cât și adulții au întreprins activități de jocuri în ultimele luni, în jocuri speciale descărcate pe smartphone-urile lor (54%).
 • 48% dintre utilizatorii de internet urbani au văzut recent campanii derulate de influenți sau mărci pe TikTok.

București, 19 octombrie 2021 – În ultimul an, nevoia de conectare și informare a crescut, potrivit studiului New Media Adoption , realizarea de agenție de media Spark Foundry, membră a Publicis Groupe România. Față de anii precedenți, românii au folosit online-ul într-o măsură mai mare: au fost mai prezenți pe platformă (53%) și rețelele de socializare (48%) și au făcut mai multe plăți (55%) și cumpărături online ( 52%). În același timp, restricțiile și limitările din această activitate i-au determinat să urmărească mai des știrile online (48%) și sărească mai des filme și seriale (43%). Noul studiu face parte din Focus On: New Media Usage , o serie de rapoarte care monitorizează evoluția comportamentelor de consum media, pe baza unor studii cantitative.

„With this new set of data we can draw our first conclusions about trends in New Media consumption. We were pleasantly surprised by the sign of maturity given by the 18-34 segment where we see an increase in trust in the information received on TV, given that searching for news on the Internet is the activity with the highest increase compared to the previous wave of data. Another interesting aspect is that, TikTok, the social media platform with the highest dynamics, shows a decrease in the notoriety of Influence Media campaigns in the conditions in which the pursuit of celebrities / influencers is the reason for using the platforms with the highest growth vs. previous wave. We have a confirmation that when the subject is serious, even the younger generation resorts to classical and regulated media. We also have confirmation that not every Influence Media campaign is a guaranteed success; as in any communication activity there must be a strategic red thread in the execution for it to have the desired effect”, explained Valeriu Galani, Managing Director Spark Foundry.

The reasons why Romanians use social media

In the context of the pandemic, urban Internet users accessed social media especially to spend their free time, to relax (65%), but also to keep in touch with loved ones (64%), reasons found especially in adults over the age of 45. Adults also use social media to a greater extent to keep up to date with news from the lives of family members, friends and colleagues.

Younger generations have a more active behavior on social media. They look for diversity in content, look for information about different products or brands they want to buy, post photos or videos, join different communities, and follow celebrities or influencers.

 The most accessed social media platforms

Facebook continues to be the most popular social media platform, with 93% coverage among Internet users in urban areas, being used by all age groups, but especially by people over 55 (98%). People between the ages of 25 and 34 are more attracted to platforms such as Instagram and Pinterest, while young people between the ages of 18 and 24 prefer TikTok, Snapchat, Reddit or even LinkedIn. People over the age of 45 prefer to access Twitter.

 Favorite online content

Images remain the most popular type of social media content, for all age segments, with a coverage of 78% among the audience. While young people (18-24 years old) prefer videos (72%) or stories on Instagram (45%), people aged 35-44 are more attracted to live streaming (19%), and those aged between 45 and 55 years old are interested in posts made by their favorite brands (44%) and 360-degree images and videos (29%). At the same time, articles (61%) and audio content (33%) continue to be more appreciated by people over 55.

 Activities on Instagram

Regarding the activities on Instagram, there are no significant differences compared to the May study. There are small changes among people aged between 35 and 44, changes most likely generated by the holiday period, when they posted more content. In parallel, young people use the platform to click on labels in stories or posts (to go directly to the brand's page / store), to react to surveys or to swipe-up stories.

 TikTok and influencers campaigns

Although the number of people using TikTok is growing, awareness of influencer campaigns is lower, which is most likely due to increasingly diverse content on the platform. The top campaigns with influencers include campaigns related to music (60%) and beauty and fashion (57%), while the campaigns with the highest increase compared to the previous wave, in addition to those related to music, were related to tourism (55%), culture (39%), DIY (33%), interior decoration (41%), social campaigns (44%), personal / professional development (51%).

 Audio content, an authentic way to connect with others

The platforms that have exclusively audio content register a significant increase among Romanians, compared to the results of the study in May. These platforms are considered to be a new and authentic way to connect with other people (79%).

 Live streaming for entertainment

The number of urban internet users watching live streaming events on social media has decreased, most likely due to the holiday season. Both data from May and September show that music was the star of live streaming (71%). Concerts (47%), personal and professional development courses (43%) or live streaming gaming (40%) decreased significantly compared to the previous wave.

 E-commerce through social media

8 out of 10 urban internet users think that the tag function used by brands for e-commerce is useful because it reduces the product search time (74%) and provides all the details about the price, without having to access the website (78%).

 Gaming

Among those who have undertaken gaming activities in recent months are both young people and adults. People between the ages of 45 and 55 downloaded and played smartphone games to a greater extent than in the previous wave (61%), and those between the ages of 35 and 44 played online games with strangers (39%).

The popularity of the game, the graphics / design of the game, the narrative thread, but also the recommendations of the influencers are the main reasons why people aged between 18 and 24 try a video game.

 Online communities

Urban Internet users continue to join online communities to find people with similar interests. Compared to the previous wave, this wave was more about benefits within brand communities and less about brand proximity.

The 34-44 age segment was most interested in the events organized by the brands, and those aged between 25 and 34 were the easiest to convince to go to the events.

 Media consumption with family

64% of the respondents watch TV with their family, and 41% of them confessed that in the last year they watched more TV or online programs for children than they did before the pandemic.

In fact, TV remains the main source of information for 43% of Romanians, who say they prefer to watch the news rather than read the information online. Young people aged 18-24 spent more time in front of the TV, an activity that brought them closer to their family.

Methodology

Studiul a fost realizat de media Spark Foundry, prin interviuri online, pe o eșanție de 805 persoane, femei și bărbați, peste 18 ani, utilizatori de internet, din mediul urban, în perioada 8-15 septembrie 2021.

 

Published in International
 • Facebook continuă să fie cea mai populară platformă social media, cu o acoperire de 93% în rândul utilizatorilor de internet din mediul urban, fiind folosită de toate grupurile de vârstă, dar mai ales de persoane de peste 55 de ani (98%);
 • TV-ul rămâne sursa de informare principală pentru 43% dintre români, aceștia declarând că preferă mai degrabă să se uite la știri decât să citească informații online;
 • Atât tinerii, cât și persoanele mature au întreprins activități de gaming în ultimele luni, în jocuri speciale descărcate pe smartphone-urile lor (54%).
 • 48% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au văzut recent campanii derulate de influențe sau branduri pe TikTok.

În ultimul an a crescut nevoia de conectare și informare, conform studiului New Media Adoption , realizarea de agenție de media Spark Foundry, membră a Publicis Groupe România. Comparativ cu anii anteriori, românii au folosit online-ul într-o măsură mai mare: au fost mai prezenți pe platformă (53%) și pe rețelele sociale (48%) și au făcut mai multe plăți (55%) și cumpărături online ( 52%). Totodată, restricțiile și limitările acestei perioade i-au determinat să citească mai frecvent știri online (48%) și să se uite mai des la filme și seriale (43%). Noul studiu face parte din Focus On: New Media Usage , o serie de rapoarte care urmăresc evoluția comportamentelor de consum media, bazate pe studii cantitative.

„Odată cu acest nou set de date putem trage primele concluzii despre tendințele în consumul de New Media. Ne-a surprins plăcut semnul de maturitate dat de segmentul 18-34 unde vedem o creștere a încrederii în informația primită la TV, în condițiile în care se caută știrile pe internet această activitate cu cea mai mare creștere raportată la valoarea anterioară de date. Un alt aspect interesant este că, TikTok, platforma de social media cu cea mai mare dinamică, prezinta sau scădere a notorietă a campaniilor de tip Influence Media în condițiile în care urmărirea celebrităților / influenței este motivul utilizării platformelor cu cea mai mare creștere vs. Avem o confirmare că atunci când subiectul este serios, chiar și generația tânără recurge la medii de informare clasică și reglementată.La fel, avem confirmarea că nu orice campanie de Influence Media este un succes garantat; la fel ca în orice activitate de comunicare trebuie să existe un fir roșu strategic în execuție pentru ca ea să aibă efectul dorit”, a explicat Valeriu Galani, Managing Director Spark Foundry .

 Motive pentru care românii folosesc social media

În contextul pandemiei, utilizatorii de internet din mediul urban au accesat social media în special pentru a-și ocupa timpul liber, pentru a se relaxa (65%), dar și pentru a păstra legătura cu cei dragi (64%), motive regăsite în special la persoanele mature, cu vârsta peste 45 de ani. Toți oamenii maturi folosesc social media într-o măsură mai mare pentru a fi la curent cu noutățile din membrii familiilor, a prietenilor și ai colegilor.

Generațiile mai tinere au un comportament mai activ în social media. Caută diversitatea în ceea ce privește conținutul, caută informații cu privire la diferitele produse sau branduri pe care doresc să le cumpere, să posteze fotografii sau clipuri video, să se înscriu în diferite comunități și următoarele celebrități sau influențe.

Cele mai accesate platforma social media

Facebook continuă să fie cea mai populară platformă social media, cu o acoperire de 93% în rândul utilizatorilor de Internet din mediul urban, fiind folosită de toate grupurile de vârstă, dar mai ales de persoane de peste 55 de ani (98%). Cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani sunt mai atrași de platformă precum Instagram și Pinterest, în timp ce tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani preferă TikTok, Snapchat, Reddit sau chiar LinkedIn. Persoanele de peste 45 de ani preferă să acceseze Twitter.

 Conținutul online preferat

Imaginile rămân cel mai popular tip de conținut din social media, pentru toate segmentele de vârstă, cu o acoperire de 78% în rândul publicului analizat. În timp ce tinerii (18-24 ani) preferă videoclipuri (72%) sau stories pe Instagram (45%), persoane cu vârste cuprinse între 35-44 ani sunt mai atrase de live streaming (19%), iar cele cu vârsta cuprinsă între 45 și 55 de ani sunt interesate de postările brandurilor preferate (44%) și de imaginile și video-urile 360 ​​grade (29%). În același timp, articolele (61%) și conținutul audio (33%) continuă să fie mai apreciate de persoane de peste 55 de ani.

 Activități pe Instagram

În ceea ce privește activitățile pe Instagram, nu se înregistrează diferențe considerabile față de studiul din luna mai. Se observă mici schimbări în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 ani, schimbări generate cel mai probabil de perioada de vacanță, când au postat mai mult conținut. În paralel, oamenii folosesc platforma pentru a da click pe etichetele din stories sau din postări (pentru a merge direct pe pagina/ magazinul de proiecte), pentru a reacționa la sondaje sau pentru a da swipe-up la stories.

 TikTok și campaniile cu influențe

Deși numărul celor care se administrează TikTok este din ce în ce mai mare, gradul de conștientizare a campaniilor cu influențari este mai mic, lucru care, cel mai probabil, se datorează unui conținut tot mai divers în platformă. În topul campaniilor cu influențe se regăsesc campaniile legate de muzică (60%) și de frumusețe și modă (57%), în timp ce campaniile cu cea mai mare măsură anterioară înregistrată față de valoare, pe lângă cele legate de muzică, au fost legat. de turism (55%), cultură (39%), bricolaj (33%), decorațiuni interioare (41%), campanii sociale (44%), dezvoltare personală/ profesională (51%).

 Conținutul audio, un mod autentic de conectare cu alte persoane

Platformele care au exclusiv conținut audio înregistrează o creștere semnificativă printre români, comparativ cu studiile din luna mai. Aceste platforme sunt considerate a fi un mod nou și autentic de conectare cu alte persoane (79%).

 Streaming live pentru divertisment

Numărul utilizatorilor de internet din mediul urban care urmăresc evenimentele de streaming live pe rețelele sociale a scăzut, cel mai probabil din cauza sezonului de vacanță. Atât date din luna mai, cât și cele din luna septembrie, arată că muzica a fost vedeta streaming-ului live (71%). Concertele (47%), cursurile de dezvoltare personală și profesională (43%) sau streaming-ul live de gaming (40%) au scăzut semnificativ față de valoarea anterior.

 E-commerce prin social media

8 din 10 utilizatori de internet din mediul urban sunt de părere că funcția de etichetă folosită de branduri pentru comerțul electronic este utilă pentru a reduce timpul de căutare a produsului (74%) și oferă toate detaliile despre preț, fără a fi nevoie să acceseze site-ul. -ul web (78%).

 Jocuri

Printre cei care au întreprins activități de gaming în ultimele luni se numără atât tinerii, cât și persoanele mature. Persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani au descărcat și au jucat jocuri pe smartphone într-o măsură mai mare față de valoarea anterior (61%), iar cele cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani au jucat în rețea cu persoane. necunoscute (39%).

Popularitatea jocului, grafica/ design-ul jocului, firul narativ, dar și recomandările influenței sunt principalele motive pentru îngrijirea persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani de a încerca un joc video.

 Comunități online

Utilizatorii de internet din mediul urban continuă să se alăture comunităților online pentru a găsi persoane cu aceleași interese. Comparativ cu valoarea anterior, acest val a fost mai mult despre beneficii în cadrul comunităților de brand și mai puțin despre apropierea de brand.

Segmentul de vârstă 34-44 de ani a fost cel mai interesat de evenimentele organizate de către branduri, iar cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani au fost cel mai ușor de convins să mărgă la evenimente.

 Consumul media alături de familie

64% dintre respondenții studiului se uită la TV împreună cu familia, iar 41% dintre ei au mărturisit că în ultimul an au urmărit programe TV sau online pentru copii mai mult decât făceau înainte de pandemie.

De altfel, TV-ul rămâne sursa de informare principală pentru 43% dintre români, a declarat că preferă mai degrabă să se uite la știri decât să citească informații online. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani au petrecut mai mult timp în fața televizorului, activitatea ce este apropiată mai mult de familie.

Metodologia

Studiul a fost realizat de media Spark Foundry, prin interviuri online, pe o eșanție de 805 persoane, de sex feminin și masculin, cu vârsta peste 18 ani, utilizatoare de internet, din mediul urban, în perioada 8-15 septembrie 2021.

 

Published in Comunicate
Cum a ajuns să lucreze în marketing un absolvent de medicină veterinară? Care sunt principiile care te pot ajuta să crești în domeniul marketingului într-o reputată companie internațională cum este Johnson & Johnson? Cum te ajută voluntariatul să te dezvolți ca profesionist și ca om? Aflați mai multe dintr-un interviu cu Andreea Sabina Guda. Andreea este absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din București, a obținut un Award în „Marketing Aplicat” recunoscut de Chartered Institute of Marketing, alături de Oxford College of Marketing și Institutul de Marketing. Rolurile ei în cadrul companiei Johnson & Johnson au evoluat treptat, acestea au presupus responsabilități diferite, a început cu funcția de Medical Representative, iar în prezent ocupă postul de Professional Program Executive. Este concetrată pe dezvoltarea continuă și consideră că investiția în domeniul educației și în dezvoltare reprezintă cheia succesului în carieră. 
 
Cum ai ajuns să intri în domeniul marketingului și ce te face să îți dorești să crești și să te dezvolți în marketing, pe aria profesională?

Trebuie să menționez încă de la început faptul că dezvoltarea mea profesională nu a început cu marketingul. Acum șapte ani de zile, proaspăt absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din București am început activitatea în domeniul farmaceutic, cu ceea ce era aproape de pregătirea mea, acest lucru însemnând educația medicală pentru medicii de familie din București. Pentru că educația nu înseamnă doar interacțiune față de față, iar la finalul oricărei acțiuni se așteaptă rezultate, a fost nevoie de o strategie de marketing în spate; astfel am început să mă dezvolt și în direcția marketingului. Dezvoltarea a venit firesc pentru că rolurile mele în cadrul companiei Johnson & Johnson au evoluat treptat, acestea au presupus responsabilități diferite, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor de marketing. Se spune că „Omul cât trăiește învață”, învață atât pe plan personal cât și profesional. Eu am aplicat întotdeauna acest principiu al dezvoltării continue, indiferent de profesia pe care ne-o alegem fiecare dintre noi, întotdeauna sunt și alte lucruri de învățat pentru a fi mai buni astăzi decât ieri. Consider că investiția de resurse (de orice fel) în educația noastră și în dezvoltare este cea mai bună investiție, cu rezultate sigure și satisfacție pe măsură.

Investiția de resurse (de orice fel) în educația noastră și în dezvoltare este cea mai bună investiție, cu rezultate sigure și satisfacție pe măsură.

Cum și în ce fel ți-ai dezvoltat acum know how-ul de marketing, ținând cont că nu ai urmat o facultate de marketing?

Ambiție, consecvență și dorința de a evolua. Atunci când dorești cu adevărat un lucru, orice obstacol ai întâmpina în drumul tău, te poate încetini, dar nu te oprește să continui. Pentru mine principalul factor determinant în a-mi dezvolta cât mai mult cunoștințele, altele decât cele de medicină, este impactul pe care îl are fiecare interacțiune cu medicii și cu pacienții noștri. Având acest lucru mereu în minte și dorind ca fiecare întâlnire cu medici și pacienții să fie semnificativă, mi-am dat seama că am nevoie de mai mult decât de cunoștințe solide de medicină. Astfel, am început căutările în domeniul marketingului, mai întâi autodidact accesând resurse la îndemâna oricui (articole din reviste de specialitate, cursuri gratuite online, prelegeri susținute de cei mai cunoscuți oameni de marketing la nivel global, implicare în diverse proiecte în cadrul companiilor alături de colegii cu experiență în domeniul marketingului, etc).

Deoarece sunt o persoană căreia îi plac lucrurile organizate și structurate, am decis la un moment dat că este nevoie să mă dezvolt mai departe cu îndrumare specializată, astfel m-am înscris la cursurile de specialitate acreditate, cu traineri și profesori acreditați și recunoscuți internațional, cu experiență pe măsură, care știu cum să transmită know how-ul lor astfel încât să fie înțeles până la cele mai mici detalii. Unul dintre cursurile reprezentative din care am învățat foarte multe lucruri utile, a fost cel de „Marketing Aplicat” organizat de Chartered Institute of Marketing, unul dintre cele trei module necesare pentru obținerea Certificatului în Marketing Profesional. Toate acestea m-au ajutat foarte mult în transmiterea informațiilor către medicii și pacienții noștri, în cel mai clar, precis, transparent și empatic mod, construind astfel colaborări oneste și de durată.

Ce face un specialist în „Professional Program Executive”? Cine sunt publicurile cu care lucrezi?

Dincolo de titulatură foarte sofisticată, eu sunt extrem de încântată de responsabilitate pe care o am în cadrul echipei de Self Care, din poziția de Profesional Program Executive. Acest rol reprezintă un pas firesc în direcția aleasă, adică aceea de persoană, specialistul din echipa Self Care Johnson & Johnson ce creioneaza strategia de promovare medicață, ce vine în întâmpinarea nevoilor medicilor, farmaciștilor și paciențilorde informare și educație medicală. Acest lucru se întâmplă în primul rând prin realizarea, menținerea și dezvoltarea legăturii între departamentul nostru și specialiștii din domeniul sănătății (medici, farmaciști) și mai departe, cu pacienții – beneficiarii finali ai produselor farmaceutice din portofoliul nostru.

In al doilea rând și la fel de important este pregatirea temeinică de care au parte colegii noștri, reprezentanți medicali, din țară, aceștia, pe baza traingurilor medicale pe care le pregătesc transmit informația medicilor și farmaciștilor din teritoriu și adună feedback-uri de la aceștia.

Prin urmare, toate acțiunile noastre de educație și promovare medicală se adresează medicilor, farmaciștilor și în egală măsură pacienților din România. Responsabilitatea mea include și prezența ca și reprezentant al companiei la evenimentele medicale științifice (congrese, simpozioane) unde împărtășim medicilor sau farmaciștilor, cele mai multe informații medicale despre produsele din portofoliul nostru. Aceste întâlniri sunt, de fapt, un dialog constructiv în care, împreună, găsim soluții pentru ca medicii și farmaciștii să poată oferi pacienților lor cele mai bune recomandări de tratament. 

Top trei proiecte de marketing, cele mai dragi, în care te-ai implicat până acum?

Am să le menționez în ordinea apariției, importanța, pentru mine, fiind aceeași pentru fiecare.

- Lansarea în România a unui medicament antihistaminic, de generație nouă cu avantaje și beneficii reale pentru pacienții care suferă de alergii.

- Proiect „Train the trainers” desfășurat împreună cu Societatea Română de Tabacologie, destinat medicilor și farmaciștilor din România pentru dezvoltarea educației privind renunțarea la fumat cu ajutorul Substituienților de Nicotină.

- Lansarea în farmaci a noilor game din portofoliul Neutrogena Face Care, Neutrogena Body and Hand Care

- Parteneriate semnate cu Societățile Profesionale Medicale din România și implicarea alături de aceștia în congrese și simpozioane.

Pentru toate proiectele de mai sus implicarea mea a fost în stabilitatea strategiei de promovare medicală atât intern, către reprezentanții noștri medicali, dar cel mai important extern, către medicii dermatologi, alergologi, pneumologi și farmaciști din România. Formulele inovatoare, studiul științific foarte bine documentat din spatele fiecărui produs din portofoliul Self Care Johnson & Johnson, eficiența produselor dovedită de-a lungul timpului, formele farmaceutice adaptate nevoilor pacienților, toate acestea au dus la succesul proiectelor, iar continuă să fie vizibile și astăzi.

Care sunt companiile din România pe care le admiri pentru strategia lor de marketing și de ce?

 eMAG prin campaniile:

 • “Libertate în fiecare zi” prin care marchează 30 de ani de la căderea comunismului în România. Acest spot are toate ingredientele de succes: face apel la un moment marcant din istoria României, moment relevant pentru generația 30+ ani, targetul principal de vârstă pentru eMAG; este încărcată de emoție ceea ce facilitează transmiterea și acceptarea mesajului, personajul principal este un nume ce face cinste României, iar asocierea ideii de libertate individuală postcomunism asociată cu libertatea dăruită de eMAG prin serviciile oferite este genială. Practic asta înseamnă eMAG: libertate și acces la orice iți dorești, libertate de alegere, libertate prin timp economisit la cumpărături, libertate de exprimare prin review-uri. Libertatea este cel mai de preț drept dobândit
 • campania eMAG GENIUS: folosește un personaj din copilăria noastră, a tuturor, duhul din lampă, asociază în mod comic și simplu beneficiile, aproape magice, oferite de către serviciul GENIUS tuturor celor abonați, bucurându-se astfel de îndeplinirea unei plaje largi de dorințe, în cel mai scurt timp; asemenea unui duh magic.

Alte companii: Kaufland și gândesc la video-ul de promovare „De 15 ani facem din poveste realitate”, sau Lidl, din categoria hypermarketuri. Acestea sunt clare în poziționare, folosesc mesaje clare, construite pe emoție, transmise pe toate canalele, cu mijloace adecvate de analiză a satisfacției clienților.

De asemenea, industria beauty investește resurse considerabile în marketing, acest lucru fiind vizibil înrândul consumatorilor.

Ce a însemnat pentru tine ca profesionist studiul cu Institutul de Marketing pentru CIM și interacțiunea de la cursurile la care ai participat? În ce constă studiul și examenele?

Am căutat cu mare atenție paleta de cursuri oferite pe piață și am ales cu siguranță 100% cursurile de marketing CIM; iar decizia a fost foarte bună. Timp de șase luni, cât adurat modulul pe care l-am ales, am avut parte de o curriculă diversă și cuprinzătoare, de la informații de bază, până la studii de caz aplicate. Studiul a constat în sesiuni online, 3-4 ore/ săptămână, webinarii live cu profesori din Marea Britanie, cu foarte mare experiență în marketing, plus teme (mini proiecte) pe care trebuia  le realizăm noi. În plus, m-am bucurat să primim bonus cursurile susținute de Geanina Ghiculescu, ce au însemnat din nou webinare live de marketing aplicat, cu studii de caz concrete din România, dialog deschis cu noi, cursanții șiîmpărtășirea cunoștințelor într-un mod foarte bine structurat. Mixul între webinarii live, cursuri online și studii de caz au întregit mijloacele prin care eu am putut să acumulez și  implementez mai departe cunoștințele dobândite în cadrul cursului. La final certificarea a constat intr-un examen live, online, de 3 ore, cu întrebări atât de teorie, cât și degândire aplicată prin mini studii de caz, situații concrete.

Mixul de marketing rămâne unul dintre cele mai utilizate instrumente de planificare și decizie, dar nu e ușor să integrezi și să coordonezi toate elementele pentru a susține, prin tactici, poziții și strategie. Cum susții integrarea mixului de marketing din poziția în care lucrezi? Care au fost provocările până acum și cum le-ai făcut față de colegii tăi din companie?

Din pozitia de Profesional Programul Executive nu-mi revine în totalitate responsabilitatea privind strategia de marketing, cu tot ce înseamnă aceasta (fiecare verigă a mixului de marketing), astfel că lucrul în echipă este e esențial pentru succesul fiecărui proiect, fie că vorbim de portofoliul self care (medicamentele Over The Counter) fie vorbim de portofoliul produselor de Mass Market (de larg consum: dermatocosmetice, îngrijire personală, igienă dentară, igienă intimă).

Structurată de așa natură, compania prin echipa noastră locală, se ocupă de câteva dintre componentele mixului de marketing, în linie cu strategia companiei și anume: strategia de plasare a produselor (PLACE), strategia de preț (PRICE), strategia de promovare prin adaptare locală (PROMOTION), target market, PEOPLE (prin echipa de reprezentanți medicali, parteneriatele cu specialiști în domeniul sănătății), PROCESS (partea de distribuție a produselor prin intermediul partenerilor distribuitori). Restul componentelor (PHYSICAL EVIDENCE, PRODUCT) sunt în apanajul echipelor de la nivel regional și global.

Implicarea mea alături de echipa locală vine și cu provocări, deoarece este nevoie să adaptez mesajele transmise în teren din punct de vedere medical la audiența noastră (medici, farmaciști, pacienți), strategia de promovare medicală trebuie să fie foarte atent și eficient aleasă prin selecția evenimentelor medicale cele mai relevante și de impact. De asemenea, asigurarea nivelului de informații cât mai clare și stabilirea mesajelor cheie despre produsele noastre în rândul echipei de reprezentanți medicali este esențială, ca și contactul permanent cu medicii și farmaciștii, astfel încât noi trebuie să fim primii care vin în întâmpinarea nevoilor de informarație oficială.

Toate acestea sunt depășite și îmbunătățite doar prin lucrul în echipă.

În ce a constat munca ta din Asociația Studenților la Medicină Veterinară? Ce abilităţi şi competenţe ţi-ai şlefuit?

Încă din primul an de studenție m-am înscris în Asociația Studenților din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București, acolo unde eram studentă, ocupând poziția de Redactor al revistei studenților, Revista Alumni Vet. Din această poziție m-am ocupat timp de un an de zile de alegerea temelor pe care le cuprindea fiecare număr al revistei și de redactarea articolelor care au fost publicate în revistă. De asemenea, mergeam și la întâlniri cu diverși parteneri care ne susțineau în diverse acțiuni desfășurate (companii farmaceutice veterinare, producători de hrană pentru animale, Uniunea Națională a Studenților din România etc). În anul doi de facultate am fost aleasă președintele asociației, iar din această poziție m-am ocupat de coordonarea tuturor activităților desfășurate de asociație (expoziții de animale, târguri pentru adopții de animale, balurile bobocilor, schimburi de experiență cu celelalte facultăți de medicină veterinară din țară). Fiecare proiect desfășurat, fiecare interacțiune pe care am avut-o în cadrul asociației m-au ajutat să-mi dezvolt abilități de comunicare, de negociere, de analiză și de promovare a ideilor și proiectelor. Aici am pus bazele idei de „marketing”, prin fiecare activitate.

Cum sprijină munca de voluntariat într-un ONG cariera în formare a unui tânăr? Cu ce ​​te-a ajutat pe tine în particular și cu ce crezi că poate sprijini un tânăr la început de carieră, în general?

Personal, dacă ar fi să dau timpul înapoi, în privința implicării în toate activitățile din timpul studenției, aș proceda la fel, poate chiar aș adăuga mai multă implicare. La acel moment poate nu realizam importanța și tindeam să consider că sunt activități voluntare, nu câștigam ceva, în mod direct, însă această gândire este neconstructivă. Câștigul este sigur și se vede în timp. Toți cei trei ani cât am fost președintele asociației, încurajam colegii din anii mai mici să se înscrie și să fie activi în proiectele noastre, pentru că nu vor avea nimic de pierdut, ci doar de câștigat: expunere la situații noi, gestionarea resurselor, gestionare intâlniri, comunicare, responsabilitate, asumare. Pentru dobândirea acestor abilități, se plătesc bani serioși după ce termini facultatea, dacă nu le-ai dobândit gratuit momentul potrivit. Așa cum spuneam mai sus, lumea evoluează indiferent dacă suntem sau nu conștienți de acest lucru, iar concurența pe piața muncii este acerbă. Dezvoltarea personală este la fel de importantă ca și cea profesională, de multe ori facând diferența în ochii angajatorului între doi candidați pe același post, cu aceeași dezvoltare profesională.

De ce ar urma un medic, un veterinar sau un farmacist un curs de marketing? Ce le-ar aduce în plus?

Societatea și lumea evoluează într-un ritm amețitor, iar ce era valabil ieri, astăzi poate fi considerat depășit; prin urmare cunoștințele pe care le-ai dobândit până la un anumit moment în viață pot fi insuficiente în momentul în care ai în față o situație ce necesită a cunoștințe noi, diferite. Indiferent de profesia pe care o avem, viața ne aduce în față situații la care nu ne așteptăm, dar pe care trebuie să știm să le abordăm și să le gestionăm. Dezvoltarea cunoștințelor de marketing, începând de la noțiuni de bază, generale sunt, aș spune, obligatorii, pentru orice persoană. Indiferent că vorbim despre achiziții (personale sau profesionale), sau de promovare (idei, proiecte), fie de vânzare de orice natură, un bagaj cu noțiuni de marketing, cel puțin generale te face să vezi cu alți ochi orice situație cu care te confrunți. Un curs de marketing este modalitatea perfectă pentru o persoană non-marketer, pentru însușirea acestor cunoștințe minimale. Vor constata după aceea că sunt capabili să vadă lucrurile din mai multe unghiuri, luând în calcul diferite aspecte pe care înainte nu le considerau importante, vor avea mai multă creativitate și curaj în asumarea unor proiecte sau idei noi și cel mai important, mai multă încredere de sine.  

Top 2 cărți sau resurse de know-how de marketing pe care le-ai recomanda?

 • Marketing Communications” – PR Smith și Ze Zook 
 • Don’t make me think” – Steve Krug

 

 

Published in Interviuri

Portalul Marketing Focus a fost lansat de Institutul de Marketing  cu scopul de a aduce un plus de informatie, idei si resurse de marketing atat profesionistilor de marketing, cat si celorlalti actori si departamente implicate in livrarea performantei de marketing: comunicare si relatii publice, resurse umane, IT, financiar,  relatii cu clientii si nu in ultimul rand management. 

Newsletter

Aboneaza-te pentru a fi la zi cu ultimele informatii din marketing.