Doriti sa fiti parteneri cu noi?

Publicitate, proiecte speciale, sponsorizari - Eduard Stancu, Director dezvoltare - eduard@marketingfocus.ro

Digital Marketing, Mobile Marketing, New Media - Anca Macoviciuc - anca@marketingfocus.ro

Interviuri – Mihaela Pantea – mihaela.pantea@marketingfocus.ro

Evenimente - evenimente@marketingfocus.ro

Stiri, communicate de presa - redactia@marketingfocus.ro

Articole filtrate dupa data: Octombrie 2021

 • Facebook continuă să fie cea mai populară platformă de social media, cu o acoperire de 93% în rândul utilizatorilor de internet din mediul urban, fiind folosit de toate grupele de vârstă, dar mai ales de persoane peste 55 de ani (98%);
 • Televiziunea rămâne principală sursă de informare pentru 43% dintre români, care spun că preferă să se uite la știri decât să citească informații online;
 • Atât tinerii, cât și adulții au întreprins activități de jocuri în ultimele luni, în jocuri speciale descărcate pe smartphone-urile lor (54%).
 • 48% dintre utilizatorii de internet urbani au văzut recent campanii derulate de influenți sau mărci pe TikTok.

București, 19 octombrie 2021 – În ultimul an, nevoia de conectare și informare a crescut, potrivit studiului New Media Adoption , realizarea de agenție de media Spark Foundry, membră a Publicis Groupe România. Față de anii precedenți, românii au folosit online-ul într-o măsură mai mare: au fost mai prezenți pe platformă (53%) și rețelele de socializare (48%) și au făcut mai multe plăți (55%) și cumpărături online ( 52%). În același timp, restricțiile și limitările din această activitate i-au determinat să urmărească mai des știrile online (48%) și sărească mai des filme și seriale (43%). Noul studiu face parte din Focus On: New Media Usage , o serie de rapoarte care monitorizează evoluția comportamentelor de consum media, pe baza unor studii cantitative.

„With this new set of data we can draw our first conclusions about trends in New Media consumption. We were pleasantly surprised by the sign of maturity given by the 18-34 segment where we see an increase in trust in the information received on TV, given that searching for news on the Internet is the activity with the highest increase compared to the previous wave of data. Another interesting aspect is that, TikTok, the social media platform with the highest dynamics, shows a decrease in the notoriety of Influence Media campaigns in the conditions in which the pursuit of celebrities / influencers is the reason for using the platforms with the highest growth vs. previous wave. We have a confirmation that when the subject is serious, even the younger generation resorts to classical and regulated media. We also have confirmation that not every Influence Media campaign is a guaranteed success; as in any communication activity there must be a strategic red thread in the execution for it to have the desired effect”, explained Valeriu Galani, Managing Director Spark Foundry.

The reasons why Romanians use social media

In the context of the pandemic, urban Internet users accessed social media especially to spend their free time, to relax (65%), but also to keep in touch with loved ones (64%), reasons found especially in adults over the age of 45. Adults also use social media to a greater extent to keep up to date with news from the lives of family members, friends and colleagues.

Younger generations have a more active behavior on social media. They look for diversity in content, look for information about different products or brands they want to buy, post photos or videos, join different communities, and follow celebrities or influencers.

 The most accessed social media platforms

Facebook continues to be the most popular social media platform, with 93% coverage among Internet users in urban areas, being used by all age groups, but especially by people over 55 (98%). People between the ages of 25 and 34 are more attracted to platforms such as Instagram and Pinterest, while young people between the ages of 18 and 24 prefer TikTok, Snapchat, Reddit or even LinkedIn. People over the age of 45 prefer to access Twitter.

 Favorite online content

Images remain the most popular type of social media content, for all age segments, with a coverage of 78% among the audience. While young people (18-24 years old) prefer videos (72%) or stories on Instagram (45%), people aged 35-44 are more attracted to live streaming (19%), and those aged between 45 and 55 years old are interested in posts made by their favorite brands (44%) and 360-degree images and videos (29%). At the same time, articles (61%) and audio content (33%) continue to be more appreciated by people over 55.

 Activities on Instagram

Regarding the activities on Instagram, there are no significant differences compared to the May study. There are small changes among people aged between 35 and 44, changes most likely generated by the holiday period, when they posted more content. In parallel, young people use the platform to click on labels in stories or posts (to go directly to the brand's page / store), to react to surveys or to swipe-up stories.

 TikTok and influencers campaigns

Although the number of people using TikTok is growing, awareness of influencer campaigns is lower, which is most likely due to increasingly diverse content on the platform. The top campaigns with influencers include campaigns related to music (60%) and beauty and fashion (57%), while the campaigns with the highest increase compared to the previous wave, in addition to those related to music, were related to tourism (55%), culture (39%), DIY (33%), interior decoration (41%), social campaigns (44%), personal / professional development (51%).

 Audio content, an authentic way to connect with others

The platforms that have exclusively audio content register a significant increase among Romanians, compared to the results of the study in May. These platforms are considered to be a new and authentic way to connect with other people (79%).

 Live streaming for entertainment

The number of urban internet users watching live streaming events on social media has decreased, most likely due to the holiday season. Both data from May and September show that music was the star of live streaming (71%). Concerts (47%), personal and professional development courses (43%) or live streaming gaming (40%) decreased significantly compared to the previous wave.

 E-commerce through social media

8 out of 10 urban internet users think that the tag function used by brands for e-commerce is useful because it reduces the product search time (74%) and provides all the details about the price, without having to access the website (78%).

 Gaming

Among those who have undertaken gaming activities in recent months are both young people and adults. People between the ages of 45 and 55 downloaded and played smartphone games to a greater extent than in the previous wave (61%), and those between the ages of 35 and 44 played online games with strangers (39%).

The popularity of the game, the graphics / design of the game, the narrative thread, but also the recommendations of the influencers are the main reasons why people aged between 18 and 24 try a video game.

 Online communities

Urban Internet users continue to join online communities to find people with similar interests. Compared to the previous wave, this wave was more about benefits within brand communities and less about brand proximity.

The 34-44 age segment was most interested in the events organized by the brands, and those aged between 25 and 34 were the easiest to convince to go to the events.

 Media consumption with family

64% of the respondents watch TV with their family, and 41% of them confessed that in the last year they watched more TV or online programs for children than they did before the pandemic.

In fact, TV remains the main source of information for 43% of Romanians, who say they prefer to watch the news rather than read the information online. Young people aged 18-24 spent more time in front of the TV, an activity that brought them closer to their family.

Methodology

Studiul a fost realizat de media Spark Foundry, prin interviuri online, pe o eșanție de 805 persoane, femei și bărbați, peste 18 ani, utilizatori de internet, din mediul urban, în perioada 8-15 septembrie 2021.

 

Published in International
 • Facebook continuă să fie cea mai populară platformă social media, cu o acoperire de 93% în rândul utilizatorilor de internet din mediul urban, fiind folosită de toate grupurile de vârstă, dar mai ales de persoane de peste 55 de ani (98%);
 • TV-ul rămâne sursa de informare principală pentru 43% dintre români, aceștia declarând că preferă mai degrabă să se uite la știri decât să citească informații online;
 • Atât tinerii, cât și persoanele mature au întreprins activități de gaming în ultimele luni, în jocuri speciale descărcate pe smartphone-urile lor (54%).
 • 48% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au văzut recent campanii derulate de influențe sau branduri pe TikTok.

În ultimul an a crescut nevoia de conectare și informare, conform studiului New Media Adoption , realizarea de agenție de media Spark Foundry, membră a Publicis Groupe România. Comparativ cu anii anteriori, românii au folosit online-ul într-o măsură mai mare: au fost mai prezenți pe platformă (53%) și pe rețelele sociale (48%) și au făcut mai multe plăți (55%) și cumpărături online ( 52%). Totodată, restricțiile și limitările acestei perioade i-au determinat să citească mai frecvent știri online (48%) și să se uite mai des la filme și seriale (43%). Noul studiu face parte din Focus On: New Media Usage , o serie de rapoarte care urmăresc evoluția comportamentelor de consum media, bazate pe studii cantitative.

„Odată cu acest nou set de date putem trage primele concluzii despre tendințele în consumul de New Media. Ne-a surprins plăcut semnul de maturitate dat de segmentul 18-34 unde vedem o creștere a încrederii în informația primită la TV, în condițiile în care se caută știrile pe internet această activitate cu cea mai mare creștere raportată la valoarea anterioară de date. Un alt aspect interesant este că, TikTok, platforma de social media cu cea mai mare dinamică, prezinta sau scădere a notorietă a campaniilor de tip Influence Media în condițiile în care urmărirea celebrităților / influenței este motivul utilizării platformelor cu cea mai mare creștere vs. Avem o confirmare că atunci când subiectul este serios, chiar și generația tânără recurge la medii de informare clasică și reglementată.La fel, avem confirmarea că nu orice campanie de Influence Media este un succes garantat; la fel ca în orice activitate de comunicare trebuie să existe un fir roșu strategic în execuție pentru ca ea să aibă efectul dorit”, a explicat Valeriu Galani, Managing Director Spark Foundry .

 Motive pentru care românii folosesc social media

În contextul pandemiei, utilizatorii de internet din mediul urban au accesat social media în special pentru a-și ocupa timpul liber, pentru a se relaxa (65%), dar și pentru a păstra legătura cu cei dragi (64%), motive regăsite în special la persoanele mature, cu vârsta peste 45 de ani. Toți oamenii maturi folosesc social media într-o măsură mai mare pentru a fi la curent cu noutățile din membrii familiilor, a prietenilor și ai colegilor.

Generațiile mai tinere au un comportament mai activ în social media. Caută diversitatea în ceea ce privește conținutul, caută informații cu privire la diferitele produse sau branduri pe care doresc să le cumpere, să posteze fotografii sau clipuri video, să se înscriu în diferite comunități și următoarele celebrități sau influențe.

Cele mai accesate platforma social media

Facebook continuă să fie cea mai populară platformă social media, cu o acoperire de 93% în rândul utilizatorilor de Internet din mediul urban, fiind folosită de toate grupurile de vârstă, dar mai ales de persoane de peste 55 de ani (98%). Cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani sunt mai atrași de platformă precum Instagram și Pinterest, în timp ce tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani preferă TikTok, Snapchat, Reddit sau chiar LinkedIn. Persoanele de peste 45 de ani preferă să acceseze Twitter.

 Conținutul online preferat

Imaginile rămân cel mai popular tip de conținut din social media, pentru toate segmentele de vârstă, cu o acoperire de 78% în rândul publicului analizat. În timp ce tinerii (18-24 ani) preferă videoclipuri (72%) sau stories pe Instagram (45%), persoane cu vârste cuprinse între 35-44 ani sunt mai atrase de live streaming (19%), iar cele cu vârsta cuprinsă între 45 și 55 de ani sunt interesate de postările brandurilor preferate (44%) și de imaginile și video-urile 360 ​​grade (29%). În același timp, articolele (61%) și conținutul audio (33%) continuă să fie mai apreciate de persoane de peste 55 de ani.

 Activități pe Instagram

În ceea ce privește activitățile pe Instagram, nu se înregistrează diferențe considerabile față de studiul din luna mai. Se observă mici schimbări în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 ani, schimbări generate cel mai probabil de perioada de vacanță, când au postat mai mult conținut. În paralel, oamenii folosesc platforma pentru a da click pe etichetele din stories sau din postări (pentru a merge direct pe pagina/ magazinul de proiecte), pentru a reacționa la sondaje sau pentru a da swipe-up la stories.

 TikTok și campaniile cu influențe

Deși numărul celor care se administrează TikTok este din ce în ce mai mare, gradul de conștientizare a campaniilor cu influențari este mai mic, lucru care, cel mai probabil, se datorează unui conținut tot mai divers în platformă. În topul campaniilor cu influențe se regăsesc campaniile legate de muzică (60%) și de frumusețe și modă (57%), în timp ce campaniile cu cea mai mare măsură anterioară înregistrată față de valoare, pe lângă cele legate de muzică, au fost legat. de turism (55%), cultură (39%), bricolaj (33%), decorațiuni interioare (41%), campanii sociale (44%), dezvoltare personală/ profesională (51%).

 Conținutul audio, un mod autentic de conectare cu alte persoane

Platformele care au exclusiv conținut audio înregistrează o creștere semnificativă printre români, comparativ cu studiile din luna mai. Aceste platforme sunt considerate a fi un mod nou și autentic de conectare cu alte persoane (79%).

 Streaming live pentru divertisment

Numărul utilizatorilor de internet din mediul urban care urmăresc evenimentele de streaming live pe rețelele sociale a scăzut, cel mai probabil din cauza sezonului de vacanță. Atât date din luna mai, cât și cele din luna septembrie, arată că muzica a fost vedeta streaming-ului live (71%). Concertele (47%), cursurile de dezvoltare personală și profesională (43%) sau streaming-ul live de gaming (40%) au scăzut semnificativ față de valoarea anterior.

 E-commerce prin social media

8 din 10 utilizatori de internet din mediul urban sunt de părere că funcția de etichetă folosită de branduri pentru comerțul electronic este utilă pentru a reduce timpul de căutare a produsului (74%) și oferă toate detaliile despre preț, fără a fi nevoie să acceseze site-ul. -ul web (78%).

 Jocuri

Printre cei care au întreprins activități de gaming în ultimele luni se numără atât tinerii, cât și persoanele mature. Persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani au descărcat și au jucat jocuri pe smartphone într-o măsură mai mare față de valoarea anterior (61%), iar cele cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani au jucat în rețea cu persoane. necunoscute (39%).

Popularitatea jocului, grafica/ design-ul jocului, firul narativ, dar și recomandările influenței sunt principalele motive pentru îngrijirea persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani de a încerca un joc video.

 Comunități online

Utilizatorii de internet din mediul urban continuă să se alăture comunităților online pentru a găsi persoane cu aceleași interese. Comparativ cu valoarea anterior, acest val a fost mai mult despre beneficii în cadrul comunităților de brand și mai puțin despre apropierea de brand.

Segmentul de vârstă 34-44 de ani a fost cel mai interesat de evenimentele organizate de către branduri, iar cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani au fost cel mai ușor de convins să mărgă la evenimente.

 Consumul media alături de familie

64% dintre respondenții studiului se uită la TV împreună cu familia, iar 41% dintre ei au mărturisit că în ultimul an au urmărit programe TV sau online pentru copii mai mult decât făceau înainte de pandemie.

De altfel, TV-ul rămâne sursa de informare principală pentru 43% dintre români, a declarat că preferă mai degrabă să se uite la știri decât să citească informații online. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani au petrecut mai mult timp în fața televizorului, activitatea ce este apropiată mai mult de familie.

Metodologia

Studiul a fost realizat de media Spark Foundry, prin interviuri online, pe o eșanție de 805 persoane, de sex feminin și masculin, cu vârsta peste 18 ani, utilizatoare de internet, din mediul urban, în perioada 8-15 septembrie 2021.

 

Published in Comunicate
Cum a ajuns să lucreze în marketing un absolvent de medicină veterinară? Care sunt principiile care te pot ajuta să crești în domeniul marketingului într-o reputată companie internațională cum este Johnson & Johnson? Cum te ajută voluntariatul să te dezvolți ca profesionist și ca om? Aflați mai multe dintr-un interviu cu Andreea Sabina Guda. Andreea este absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din București, a obținut un Award în „Marketing Aplicat” recunoscut de Chartered Institute of Marketing, alături de Oxford College of Marketing și Institutul de Marketing. Rolurile ei în cadrul companiei Johnson & Johnson au evoluat treptat, acestea au presupus responsabilități diferite, a început cu funcția de Medical Representative, iar în prezent ocupă postul de Professional Program Executive. Este concetrată pe dezvoltarea continuă și consideră că investiția în domeniul educației și în dezvoltare reprezintă cheia succesului în carieră. 
 
Cum ai ajuns să intri în domeniul marketingului și ce te face să îți dorești să crești și să te dezvolți în marketing, pe aria profesională?

Trebuie să menționez încă de la început faptul că dezvoltarea mea profesională nu a început cu marketingul. Acum șapte ani de zile, proaspăt absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din București am început activitatea în domeniul farmaceutic, cu ceea ce era aproape de pregătirea mea, acest lucru însemnând educația medicală pentru medicii de familie din București. Pentru că educația nu înseamnă doar interacțiune față de față, iar la finalul oricărei acțiuni se așteaptă rezultate, a fost nevoie de o strategie de marketing în spate; astfel am început să mă dezvolt și în direcția marketingului. Dezvoltarea a venit firesc pentru că rolurile mele în cadrul companiei Johnson & Johnson au evoluat treptat, acestea au presupus responsabilități diferite, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor de marketing. Se spune că „Omul cât trăiește învață”, învață atât pe plan personal cât și profesional. Eu am aplicat întotdeauna acest principiu al dezvoltării continue, indiferent de profesia pe care ne-o alegem fiecare dintre noi, întotdeauna sunt și alte lucruri de învățat pentru a fi mai buni astăzi decât ieri. Consider că investiția de resurse (de orice fel) în educația noastră și în dezvoltare este cea mai bună investiție, cu rezultate sigure și satisfacție pe măsură.

Investiția de resurse (de orice fel) în educația noastră și în dezvoltare este cea mai bună investiție, cu rezultate sigure și satisfacție pe măsură.

Cum și în ce fel ți-ai dezvoltat acum know how-ul de marketing, ținând cont că nu ai urmat o facultate de marketing?

Ambiție, consecvență și dorința de a evolua. Atunci când dorești cu adevărat un lucru, orice obstacol ai întâmpina în drumul tău, te poate încetini, dar nu te oprește să continui. Pentru mine principalul factor determinant în a-mi dezvolta cât mai mult cunoștințele, altele decât cele de medicină, este impactul pe care îl are fiecare interacțiune cu medicii și cu pacienții noștri. Având acest lucru mereu în minte și dorind ca fiecare întâlnire cu medici și pacienții să fie semnificativă, mi-am dat seama că am nevoie de mai mult decât de cunoștințe solide de medicină. Astfel, am început căutările în domeniul marketingului, mai întâi autodidact accesând resurse la îndemâna oricui (articole din reviste de specialitate, cursuri gratuite online, prelegeri susținute de cei mai cunoscuți oameni de marketing la nivel global, implicare în diverse proiecte în cadrul companiilor alături de colegii cu experiență în domeniul marketingului, etc).

Deoarece sunt o persoană căreia îi plac lucrurile organizate și structurate, am decis la un moment dat că este nevoie să mă dezvolt mai departe cu îndrumare specializată, astfel m-am înscris la cursurile de specialitate acreditate, cu traineri și profesori acreditați și recunoscuți internațional, cu experiență pe măsură, care știu cum să transmită know how-ul lor astfel încât să fie înțeles până la cele mai mici detalii. Unul dintre cursurile reprezentative din care am învățat foarte multe lucruri utile, a fost cel de „Marketing Aplicat” organizat de Chartered Institute of Marketing, unul dintre cele trei module necesare pentru obținerea Certificatului în Marketing Profesional. Toate acestea m-au ajutat foarte mult în transmiterea informațiilor către medicii și pacienții noștri, în cel mai clar, precis, transparent și empatic mod, construind astfel colaborări oneste și de durată.

Ce face un specialist în „Professional Program Executive”? Cine sunt publicurile cu care lucrezi?

Dincolo de titulatură foarte sofisticată, eu sunt extrem de încântată de responsabilitate pe care o am în cadrul echipei de Self Care, din poziția de Profesional Program Executive. Acest rol reprezintă un pas firesc în direcția aleasă, adică aceea de persoană, specialistul din echipa Self Care Johnson & Johnson ce creioneaza strategia de promovare medicață, ce vine în întâmpinarea nevoilor medicilor, farmaciștilor și paciențilorde informare și educație medicală. Acest lucru se întâmplă în primul rând prin realizarea, menținerea și dezvoltarea legăturii între departamentul nostru și specialiștii din domeniul sănătății (medici, farmaciști) și mai departe, cu pacienții – beneficiarii finali ai produselor farmaceutice din portofoliul nostru.

In al doilea rând și la fel de important este pregatirea temeinică de care au parte colegii noștri, reprezentanți medicali, din țară, aceștia, pe baza traingurilor medicale pe care le pregătesc transmit informația medicilor și farmaciștilor din teritoriu și adună feedback-uri de la aceștia.

Prin urmare, toate acțiunile noastre de educație și promovare medicală se adresează medicilor, farmaciștilor și în egală măsură pacienților din România. Responsabilitatea mea include și prezența ca și reprezentant al companiei la evenimentele medicale științifice (congrese, simpozioane) unde împărtășim medicilor sau farmaciștilor, cele mai multe informații medicale despre produsele din portofoliul nostru. Aceste întâlniri sunt, de fapt, un dialog constructiv în care, împreună, găsim soluții pentru ca medicii și farmaciștii să poată oferi pacienților lor cele mai bune recomandări de tratament. 

Top trei proiecte de marketing, cele mai dragi, în care te-ai implicat până acum?

Am să le menționez în ordinea apariției, importanța, pentru mine, fiind aceeași pentru fiecare.

- Lansarea în România a unui medicament antihistaminic, de generație nouă cu avantaje și beneficii reale pentru pacienții care suferă de alergii.

- Proiect „Train the trainers” desfășurat împreună cu Societatea Română de Tabacologie, destinat medicilor și farmaciștilor din România pentru dezvoltarea educației privind renunțarea la fumat cu ajutorul Substituienților de Nicotină.

- Lansarea în farmaci a noilor game din portofoliul Neutrogena Face Care, Neutrogena Body and Hand Care

- Parteneriate semnate cu Societățile Profesionale Medicale din România și implicarea alături de aceștia în congrese și simpozioane.

Pentru toate proiectele de mai sus implicarea mea a fost în stabilitatea strategiei de promovare medicală atât intern, către reprezentanții noștri medicali, dar cel mai important extern, către medicii dermatologi, alergologi, pneumologi și farmaciști din România. Formulele inovatoare, studiul științific foarte bine documentat din spatele fiecărui produs din portofoliul Self Care Johnson & Johnson, eficiența produselor dovedită de-a lungul timpului, formele farmaceutice adaptate nevoilor pacienților, toate acestea au dus la succesul proiectelor, iar continuă să fie vizibile și astăzi.

Care sunt companiile din România pe care le admiri pentru strategia lor de marketing și de ce?

 eMAG prin campaniile:

 • “Libertate în fiecare zi” prin care marchează 30 de ani de la căderea comunismului în România. Acest spot are toate ingredientele de succes: face apel la un moment marcant din istoria României, moment relevant pentru generația 30+ ani, targetul principal de vârstă pentru eMAG; este încărcată de emoție ceea ce facilitează transmiterea și acceptarea mesajului, personajul principal este un nume ce face cinste României, iar asocierea ideii de libertate individuală postcomunism asociată cu libertatea dăruită de eMAG prin serviciile oferite este genială. Practic asta înseamnă eMAG: libertate și acces la orice iți dorești, libertate de alegere, libertate prin timp economisit la cumpărături, libertate de exprimare prin review-uri. Libertatea este cel mai de preț drept dobândit
 • campania eMAG GENIUS: folosește un personaj din copilăria noastră, a tuturor, duhul din lampă, asociază în mod comic și simplu beneficiile, aproape magice, oferite de către serviciul GENIUS tuturor celor abonați, bucurându-se astfel de îndeplinirea unei plaje largi de dorințe, în cel mai scurt timp; asemenea unui duh magic.

Alte companii: Kaufland și gândesc la video-ul de promovare „De 15 ani facem din poveste realitate”, sau Lidl, din categoria hypermarketuri. Acestea sunt clare în poziționare, folosesc mesaje clare, construite pe emoție, transmise pe toate canalele, cu mijloace adecvate de analiză a satisfacției clienților.

De asemenea, industria beauty investește resurse considerabile în marketing, acest lucru fiind vizibil înrândul consumatorilor.

Ce a însemnat pentru tine ca profesionist studiul cu Institutul de Marketing pentru CIM și interacțiunea de la cursurile la care ai participat? În ce constă studiul și examenele?

Am căutat cu mare atenție paleta de cursuri oferite pe piață și am ales cu siguranță 100% cursurile de marketing CIM; iar decizia a fost foarte bună. Timp de șase luni, cât adurat modulul pe care l-am ales, am avut parte de o curriculă diversă și cuprinzătoare, de la informații de bază, până la studii de caz aplicate. Studiul a constat în sesiuni online, 3-4 ore/ săptămână, webinarii live cu profesori din Marea Britanie, cu foarte mare experiență în marketing, plus teme (mini proiecte) pe care trebuia  le realizăm noi. În plus, m-am bucurat să primim bonus cursurile susținute de Geanina Ghiculescu, ce au însemnat din nou webinare live de marketing aplicat, cu studii de caz concrete din România, dialog deschis cu noi, cursanții șiîmpărtășirea cunoștințelor într-un mod foarte bine structurat. Mixul între webinarii live, cursuri online și studii de caz au întregit mijloacele prin care eu am putut să acumulez și  implementez mai departe cunoștințele dobândite în cadrul cursului. La final certificarea a constat intr-un examen live, online, de 3 ore, cu întrebări atât de teorie, cât și degândire aplicată prin mini studii de caz, situații concrete.

Mixul de marketing rămâne unul dintre cele mai utilizate instrumente de planificare și decizie, dar nu e ușor să integrezi și să coordonezi toate elementele pentru a susține, prin tactici, poziții și strategie. Cum susții integrarea mixului de marketing din poziția în care lucrezi? Care au fost provocările până acum și cum le-ai făcut față de colegii tăi din companie?

Din pozitia de Profesional Programul Executive nu-mi revine în totalitate responsabilitatea privind strategia de marketing, cu tot ce înseamnă aceasta (fiecare verigă a mixului de marketing), astfel că lucrul în echipă este e esențial pentru succesul fiecărui proiect, fie că vorbim de portofoliul self care (medicamentele Over The Counter) fie vorbim de portofoliul produselor de Mass Market (de larg consum: dermatocosmetice, îngrijire personală, igienă dentară, igienă intimă).

Structurată de așa natură, compania prin echipa noastră locală, se ocupă de câteva dintre componentele mixului de marketing, în linie cu strategia companiei și anume: strategia de plasare a produselor (PLACE), strategia de preț (PRICE), strategia de promovare prin adaptare locală (PROMOTION), target market, PEOPLE (prin echipa de reprezentanți medicali, parteneriatele cu specialiști în domeniul sănătății), PROCESS (partea de distribuție a produselor prin intermediul partenerilor distribuitori). Restul componentelor (PHYSICAL EVIDENCE, PRODUCT) sunt în apanajul echipelor de la nivel regional și global.

Implicarea mea alături de echipa locală vine și cu provocări, deoarece este nevoie să adaptez mesajele transmise în teren din punct de vedere medical la audiența noastră (medici, farmaciști, pacienți), strategia de promovare medicală trebuie să fie foarte atent și eficient aleasă prin selecția evenimentelor medicale cele mai relevante și de impact. De asemenea, asigurarea nivelului de informații cât mai clare și stabilirea mesajelor cheie despre produsele noastre în rândul echipei de reprezentanți medicali este esențială, ca și contactul permanent cu medicii și farmaciștii, astfel încât noi trebuie să fim primii care vin în întâmpinarea nevoilor de informarație oficială.

Toate acestea sunt depășite și îmbunătățite doar prin lucrul în echipă.

În ce a constat munca ta din Asociația Studenților la Medicină Veterinară? Ce abilităţi şi competenţe ţi-ai şlefuit?

Încă din primul an de studenție m-am înscris în Asociația Studenților din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București, acolo unde eram studentă, ocupând poziția de Redactor al revistei studenților, Revista Alumni Vet. Din această poziție m-am ocupat timp de un an de zile de alegerea temelor pe care le cuprindea fiecare număr al revistei și de redactarea articolelor care au fost publicate în revistă. De asemenea, mergeam și la întâlniri cu diverși parteneri care ne susțineau în diverse acțiuni desfășurate (companii farmaceutice veterinare, producători de hrană pentru animale, Uniunea Națională a Studenților din România etc). În anul doi de facultate am fost aleasă președintele asociației, iar din această poziție m-am ocupat de coordonarea tuturor activităților desfășurate de asociație (expoziții de animale, târguri pentru adopții de animale, balurile bobocilor, schimburi de experiență cu celelalte facultăți de medicină veterinară din țară). Fiecare proiect desfășurat, fiecare interacțiune pe care am avut-o în cadrul asociației m-au ajutat să-mi dezvolt abilități de comunicare, de negociere, de analiză și de promovare a ideilor și proiectelor. Aici am pus bazele idei de „marketing”, prin fiecare activitate.

Cum sprijină munca de voluntariat într-un ONG cariera în formare a unui tânăr? Cu ce ​​te-a ajutat pe tine în particular și cu ce crezi că poate sprijini un tânăr la început de carieră, în general?

Personal, dacă ar fi să dau timpul înapoi, în privința implicării în toate activitățile din timpul studenției, aș proceda la fel, poate chiar aș adăuga mai multă implicare. La acel moment poate nu realizam importanța și tindeam să consider că sunt activități voluntare, nu câștigam ceva, în mod direct, însă această gândire este neconstructivă. Câștigul este sigur și se vede în timp. Toți cei trei ani cât am fost președintele asociației, încurajam colegii din anii mai mici să se înscrie și să fie activi în proiectele noastre, pentru că nu vor avea nimic de pierdut, ci doar de câștigat: expunere la situații noi, gestionarea resurselor, gestionare intâlniri, comunicare, responsabilitate, asumare. Pentru dobândirea acestor abilități, se plătesc bani serioși după ce termini facultatea, dacă nu le-ai dobândit gratuit momentul potrivit. Așa cum spuneam mai sus, lumea evoluează indiferent dacă suntem sau nu conștienți de acest lucru, iar concurența pe piața muncii este acerbă. Dezvoltarea personală este la fel de importantă ca și cea profesională, de multe ori facând diferența în ochii angajatorului între doi candidați pe același post, cu aceeași dezvoltare profesională.

De ce ar urma un medic, un veterinar sau un farmacist un curs de marketing? Ce le-ar aduce în plus?

Societatea și lumea evoluează într-un ritm amețitor, iar ce era valabil ieri, astăzi poate fi considerat depășit; prin urmare cunoștințele pe care le-ai dobândit până la un anumit moment în viață pot fi insuficiente în momentul în care ai în față o situație ce necesită a cunoștințe noi, diferite. Indiferent de profesia pe care o avem, viața ne aduce în față situații la care nu ne așteptăm, dar pe care trebuie să știm să le abordăm și să le gestionăm. Dezvoltarea cunoștințelor de marketing, începând de la noțiuni de bază, generale sunt, aș spune, obligatorii, pentru orice persoană. Indiferent că vorbim despre achiziții (personale sau profesionale), sau de promovare (idei, proiecte), fie de vânzare de orice natură, un bagaj cu noțiuni de marketing, cel puțin generale te face să vezi cu alți ochi orice situație cu care te confrunți. Un curs de marketing este modalitatea perfectă pentru o persoană non-marketer, pentru însușirea acestor cunoștințe minimale. Vor constata după aceea că sunt capabili să vadă lucrurile din mai multe unghiuri, luând în calcul diferite aspecte pe care înainte nu le considerau importante, vor avea mai multă creativitate și curaj în asumarea unor proiecte sau idei noi și cel mai important, mai multă încredere de sine.  

Top 2 cărți sau resurse de know-how de marketing pe care le-ai recomanda?

 • Marketing Communications” – PR Smith și Ze Zook 
 • Don’t make me think” – Steve Krug

 

 

Published in Interviuri

Potrivit estimărilor GPeC împreună cu principalii jucători, comerțul online românesc va crește anul acesta cu aprox. 15% comparativ cu 2020, întregul sector ajungând astfel la aprox. 6,5 miliarde de euro generate de vânzările online, comparativ cu 5,6 miliarde de euro cât s-au înregistrat la finalul anului trecut.

Cifra face referire doar la produsele fizice comercializate prin internet, la care dacă s-ar adăuga și serviciile digitale sau plata facturilor la utilități, aceasta ar ajunge la aprox. 8 miliarde de euro, conform estimărilor PayU.

Sectorul de e-commerce a înregistrat un avans de 2-3 ani în contextul pandemiei, iar această evoluție a adus un număr foarte mare de români care a comandat online pentru prima oară.

Un studiu realizat de Nielsen Norman Group la începutul anului arăta că 20% dintre români au comandat pentru prima dată online după debutul pandemiei, iar 85% dintre cei care cumpără online au extins gama de produse cumpărate prin internet cu cel puțin o categorie nouă.

Potrivit studiului “International eComm Pulse 2021” realizat de iSense Solutions pentru GPeC, încrederea românilor în magazinele online a crescut semnificativ de la 32% în 2020 la 41% anul acesta, semn că shopping-ul online devine o metodă uzuală de a face cumpărături.

Gradul de încredere al românilor în magazinele online este mult mai mare decât în țări vecine precum Bulgaria (24%), Serbia (23%) sau Croația (23%), fapt care determină tot mai multe business-uri să migreze către online și poziționează România drept țară de interes pentru companiile internaționale care își extind prezența online în regiune.

Cifrele detaliate la zi despre starea sectorului e-commerce românesc, comportamentul de consum online al românilor, factorii care influențează decizia de cumpărare, categoriile de produse trending, importanța livrării rapide și a multiplelor opțiuni de livrare etc. vor fi prezentate, în premieră, la GPeC SUMMIT 1-2 Noiembrie, cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din regiune.

Sectorul de e-commerce din România continuă să crească, tot mai mulți consumatori alegând conveniența asigurată de cumpărăturile online. Nu suntem încă o piață matură ținând cont că ponderea cumpărăturilor online din total retail se situează în jurul a 10 procente, dar potențialul de creștere este uriaș. Mă bucur să dezbatem toate aceste cifre și oportunități în cadrul GPeC SUMMIT 1-2 Noiembrie alături de invitați precum Iulian Stanciu (eMAG) sau Andrei Cânda (iSense Solutions)”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC. Peste 30 de speakeri internaționali și români vor fi prezenți la GPeC SUMMIT 1-2 noiembrie abordând cele mai importante subiecte în E-Commerce și Marketing Online pentru a avea un magazin online de succes”, adaugă Andrei Radu.

Potrivit cercetării iSense, produsele de bricolaj reprezintă categoria de produse cu cea mai mare creștere în comerțul online din acest an, cu 20% peste anul trecut.

În ceea ce privește metoda de plată pentru cumpărăturile online, plata ramburs (cash la livrare) rămâne, în continuare, metoda de plată preferată a românilor, dar trend-ul este în scădere comparativ cu anii trecuți, doar 56% din cumpărătorii online alegând această metodă de plată comparativ cu peste 80% cât se înregistra în 2018. 

 

Published in Tehnologie

Eforturile pentru a înțelege consumatorii și de le oferi cele mai bune interacțiuni în ce privește serviciile financiar-bancare reprezintă o preocupare importantă. Dacă dorim să luăm decizii de marketing profitabile, în interesul clienților, pentru o creştere sănătoasă și avantaj competitiv pe termen lung, avem nevoie de exemple  corecte, de cele mai bune solutii si instrumente de analiză și interpretare, urmate de integrarea acestora într-o strategie coerentă de customer experience, pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor, oferind în același timp cele mai bune experiențe, dar și cele mai bune rezultate de business. Toate companiile au accelerat digitalizarea, clienții sunt mult mai conectați online, așteptările s-au schimbat, iar competiția adaugă presiune pentru inovare, pentru a oferi clienților servicii personalizate și comunicare rapidă. Feedback-ul clienților face diferența.

“360º Customer View in Banking and Financial Services”, evenimentul special, organizat online de Institutul de Marketing alături de SAS şi Institutul Bancar Român, în seria Ask the Data, desfășurat pe 12 octombrie și dedicat companiilor din domeniul financiar-bancar, a provocat participanții să evalueeze eforturile legate de înțelegerea clienților, automatizarea în interacțiunea cu clienții și eforturile de a asigura implicare și engagement la nivel personal cu fiecare client.

Manolis Syllignakis (Head of Analytics, National Bank of Greece), Laura Mihailă (Head of Marketing, BCR), Boris Romaniuc  (Tribe Lead Interaction Manager, ING Bank), Mihai Ciuta (Expert Customer Experience, Raiffeisen Bank), Cristina Netea (Head of Value Proposition, NN) și Ștefan Baciu (Country Manager Romania & Moldova, SAS) au oferit exemple de bune practici și au discutat despre tipurile de analize utile pentru o viziune de 360º asupra clienților.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată povestea de succes a Băncii Națională a Greciei și exemplul centrul său de excelență în analiza de date. Manolis Syllignakis a vorbit despre modurile în care analizele de date pot conduce la tranziția eficentă către un model de business customer-centric și despre orientarea strategiei de marketing de la produse la segmente de consumaatori, pentru a crește valoarea experienței clienților și a acționa proactiv în menținerea relației cu aceștia. „Consumatorii cer informații livrate live, proceduri digitale simple și rapide. (…) Am început transformarea digitală în 2015. Între timp, am dezvoltat un set complex de aplicații analitice pe toate planurile, am operaționalizat canalele digitale și CRM-ul, facem recomandări personalizate de investiții și multe altele.”, a precizat Manolis Syllignakis.

S-au discutat, de asemenea, subiecte importante din zona de Customer Experience, de la colectarea, analiza și interpretarea datelor la utilizarea instrumentelor potrivite pentru personalizarea experiențelor, creșterea loialității față de brand, eficientizarea proceselor și deciziilor de marketing.

Experimentăm un viitor digital care a venit mai repede și suntem parte dintr-o accelerare forțată. „Observăm schimbări importante în comportamentul clienților. Vorbim despre digitalul care a devenit punctul zero al stabilirii relațiilor cu clienții, de reconfigurarea noțiunii de încredere și de o piață mondială în care business-urile în care-și definesc propozițiile de valoare și lanțurile pentru livrare, iar loialitatea se definește prin conveniența digitală.” , a notat Laura Mihăilă (Head of Marketing, BCR).

Maparea în timp real a traseului clienților în aplicația de mobile banking oferă date relevante cu care „putem acționa pentru a îmbunătăți experiența clienților în aplicatia de mobile banking făcând-o cât mai intuitivă și mai ușor de navigat.”, a precizat Boris Romaniuc  (Tribe Lead Interaction Manager, ING Bank). Interacțiunea prin comunicări relevante, la momentul potrivit, pentru contextul fiecăruia și care să aducă valoare adăugată, este un alt beneficiu pe care algoritmii ce se îmbunătățesc constant îl oferă.

Toate comunicările „țin cont de preferințele clienților din punct de vedere al comunicarii de direct marketing și al canalelor de comunicare preferate”, iar performanța acestora este mereu evaluată. „Încercăm să fim relevanți din punctul de vedere al interacțiunii cu clienții și prioritizăm comunicarea care-i ajută să beneficieze la maxim de servicii și beneficia, prin transmiterea personalizată de informații și educație de utilizare.”

 Mihai Ciuta 1

„Nimic nu se compară cu sentimentul de încântare pe care îl au clienții atunci când constată că parerea lor este luata în considerare”, iar „calitatea culegerii datelor este crucială”, fiindcă corelată cu interacțiunile potrivite, monitorizate în platforma ce permite „o foarte mare flexibilitate în colectarea feedback-ului clienților, surprinzând nevoile, emoțiile și așteptările lui pentru a veni cu soluțiile care să le corespundă”, a amintit  Mihai Ciuta (Expert Customer Experience, Raiffeisen Bank). O funcționalitate importantă e generarea de alerte în funcție de notele de recomandările din chestionarele completate de clienți. Analizele de corelație sunt urmate de sugestii de comunicare, interacțiune, pentru creșterea gradului de satisfacție și creșterea veniturilor.
„Trebuie să vedem mereu care e setul potrivit de analize care să ne conducă spre acele insight-uri care să ne folosească în planul de acțiune și procesul de îmbunătățire a relației cu banca.”, a completat Mihai Ciuta.

Nimic nu se compară cu sentimentul de încântare pe care îl au clienții atunci când constată că parerea lor este luata în considerare. 

„Avem un proces recurent prin care monitorizăm indicatorii de customer experience și încercăm să înțelegem mai bine feedback-ul clienților, apoi implementăm rezultatele analizelor în acțiuni corelate la nivel de companie în dezvoltarea produselor, proceselor etc (…) În ultima perioadă am încercat să punem bazele unui program structurat de retenție, după ce am analizat datele am create modele de segmentare și profitare a clienților combinând indicatorii importanți, am create o comunitate de research online în care am discutat trei luni în care am descoperit lucruri interesante legate de loialitate, beneficii și am testat zona de comunicare, printre altele, apoi am validat rezultatele într-un studiu cantitativ pentru completarea profilelor definite anterior”, testând și monitorizând programe pilot și rezultatele acestora, într-un efort continuu și susținut, menționează Cristina Netea (Head of Value Proposition, NN).

Stefan 1

„Datele pot fi folosite pentru a crește valoarea clienților și valoarea adusă clienților. Observăm nevoia analizelor în timp real, atât din perspectiva customer experience cât și din zona datelor de risc, antifraudă – analize ce trebuie realizate în timp scurt pentru a nu afecta timpul așteptat de client pentru un răspuns.”, spune Ștefan Baciu (Country Manager Romania & Moldova, SAS). „Ajutăm business-urile să-și poziționeze produsele și serviciile în așa fel încât să fie relevante pentru clienții lor, iar aceasta ține de momentul, canalul și produsul potrivit – după analiza multor puncte de date și evenimente ce se întâmplă deseori simultan.”

Datele pot fi folosite pentru a crește valoarea clienților și valoarea adusă clienților. 

Seria de întâlniri interactive va continua în 2022 cu evenimente dedicate industriilor de retail, energie și telecom, iar Institutul de Marketing va lansa alături de SAS și un program special de training, dedicat companiilor care vor să-și dezvolte capabilitățile legate de managementul de date. Umăriți calendarul nostru și nu ratați  următoarele cursuri și evenimente.

Aflați mai multe despre cum continuă Covid 19  să influențeze comportamentul consumatorilor în cel mai recent studiu realizat de SAS în Europa Centrală și de Est și care include și România.

Institutul de Marketing a fost creat în parteneriat cu Oxford College of Marketing și More Marketing Solutions, pentru a oferi sprijin în România tuturor marketerilor interesați de performanța profesională la standarde internaționale prin calificări CIM (Chartered Institute of Marketing)). Institutul de Marketing oferă acces la cursuri și certificări internaționale, resurse de marketing, dar și webinare si workshop-uri susținute de traineri români. De asemenea, specialiștii de la Institutul de Marketing organizează cursuri și traininguri personalizate pentru companii, în funcție de specificul și nevoile acestora. Detalii pe site-ul institutuldemarketing.ro și pe portalul Marketing Focus, www.marketingfocus.ro.

 

Published in Tehnologie

Revista Biz a lansat pe 14 octombrie, rezultatele topului celor mai performante agenții de PR 2021. Aflat la cea de-a noua ediție, studiul este realizat împreună cu Unlock Market Research și este realizat în baza colectării și analizei indicatorilor care vizează măsurarea performanțelor de business ale agențiilor de PR și a imaginii pe care acestea o au în rândul companiilor cu care lucrează.

Prima poziție în top este ocupată la această ediție de McCann PR. Pe locul doi se află MSL The Practice, podiumul fiind completat de GOLIN România.

Următoarele agenții de PR din top sunt, în ordine: Graffiti PR, Rogalski Damaschin Public Relations, The Public Advisors, GMP PR, SmartPoint, Porter Novelli Romania, Oxygen.

Top 30 de agenții de PR și toată metodologia care stă la baza cercetării realizate de Biz și Unlock Market Research se vor regăsi integral în numărul 357 al revistei Biz, care apare pe piață pe 20 octombrie.

"Topul Biz al agențiilor de PR din România reprezintă o radiografie unică a unei industrii foarte dinamice. De nouă ani, analizăm atent felul în care se schimbă comunicarea și care este impactul noilor tendințe în businessul agențiilor de PR. Iar an de an, clasamentul ne arată cum evoluează PR-ul românesc și care sunt performerii acestui domeniu", a declarat Gabriel Bârligă, redactor-șef al revistei Biz.

„2021 în PR a fost un an despre reziliență și puterea de a crește în acest context plin de provocări și de incertitude. A fost un an în care clienții au avut așteptări mari și în care focusul s-a mutat către eficiență și relevanță pentru business, un an mult mai pragmatic și orientat către rezultate. Topul reflecta practic puterea agențiilor de adaptare și de reconfigurare,  de întelegere a nevoilor clientului și de a veni către aceștia cu soluții creative/ diferite, însă în linie cu valorile brandului.”, spune Alexandra Cojocaru, Partner Unlock Research.

Ca de fiecare data, la gala, echipa Biz a premiat și o serie de campanii care s-au evidențiat și au avut rezultate frumoase.

PREMII SPECIALE – CAMPANII & PROIECTE

 • Premiul pentru comunicare sustenabilă: Campania “Reciclezi și salvezi” - Kaufland România
 • Premiul pentru comunicare în era remote: Campania #StayConnected - Huawei România
 • Premiul pentru susținerea antreprenoriatului local: Programul Start-Up Localnicii - Mastercard România
 • Premiul pentru implicare în comunitate: Campania “Învățătoarea anului 2021” - Caroli Foods Group
 • Premiul pentru creativitate în colaborarea cu creatorii de conținut: Campania Eco Grafitti - glo România
 • Premiul pentru inovație și creativitate în banking: Campania George Digital Banking - BCR

Din noiembrie, Institutul de Marketing, liderul programelor premium de training certificat Chartered Institute of Marketing (CIM) aduce în România acreditările CIPR prin Oxford College of Marketing oferind profesioniștilor din comunicare și relații publice șansa de a se acredita la nivel internațional. Nu ratați înscrierile și cereți informații acum.

 

Published in Comunicate

Michel Macia, Customer Experience Director at Orange Romania: “The success of a CX integration in a company’s DNA is based on synergy and collective work focusing on customer view, a real challenge

The success of a CX integration in a company’s DNA is based on synergy and collective work focusing on customer view, a real challenge

Organizations must embrace the permanence of these changes and take advantage of the opportunities they bring. There is more scope to engage with customers in an innovative and personal way and the reward for doing so is clear. Not only will it help companies to retain existing customers, but also to attract dissatisfied consumers from competing brands. People are more likely to increase their spending (19%) once the pandemic subsides than to reduce spending (10%). So, for organizations that can get their customer experience right there is business to be won, how’s the latest study commissioned  by SAS, the leader of data analytics to discover how consumer preferences and behaviors in the CEMEA region (Central and Eastern Europe, Russia, Middle East and Africa) have changed due to the pandemic and how this differs between regions.

How is Orange reaping the opportunities of staying closer to customers during pandemic? What are the main CX challenges during this pandemic and how is Orange Romania wining with a coherent customer experience management strategy? Read more in an interview with Michel Macia, Customer  Experience Director

What is the role of Customer Experience (CX) in the overall strategy of the company? How important it is for the performance of the company in today’s environment?

From my point of view, the role of the customer experience  can be summarized into three main aspects, as follows:

 1. Competitive advantage, because it helps the company to detach itself in the minds and hearts of the customers, and in the same time not all the intricacies of CX can be identified and copied easily by competitors;
 2. Brand perception accelerator, considering the fact that it helps boost what the brand stands for by presenting how the company’s values are put in practice. CX is not a concept, it is the company’s reality perceived by its customers.
 3. Cost optimization opportunity, because when we are analyzing ways to improve customers experiences, we can identify also customer pain points that impact company’s costs. By resolving those pain points we reduce costs and improve satisfaction, while gaining support from Internal stakeholders that better understand this benefit.

Another key aspect to be considered is that CX is encompassing customers’ spirit, because the possibility to differentiate through price is very limited in time or inexistent for some companies. Today’s customer is searching for value for money and is ready to pay if he perceives the value received.

Today’s customer is searching for value for money and is ready to pay if he perceives the value received.

At Orange, we are embedding customer experience into several areas, the most important are:

 1. Brand – the reasons why our clients recommend us impact brand awareness and we strive for a stable performance.
 2. Strategy - CX is one backbone of Orange’s overall strategy. It is the basic language that we use to communicate within the company. In the same time, we have a key positioning to be customer focused at the overall level of the company.
 3. Operating model – we have a shared responsibility in Orange and we are happy to have a CX Extended Team, with experts transversally present in all areas of the company (Marketing, Customer Service, Sales, Technical, Strategy, Quality). In the same time, we communicate extensively internally on the importance of this competitive advantage and the role everyone can play in improving it.
 4. Internal services – we provide design and assessment services for anticipation and improvement of our processes, business rules, procedures and customer communication in interactions. We involve different business units, because at the end of the day we are perceived as one CX team. Also, we always look at and include our frontline employees’ experience mirroring with customer interactions and journeys.

From the perspective of the main contribution of the CX Team, the recurrent aspects and activities we cover in our daily work are: performance management (CX KPIs evolution), CX methods (assessment & design of customer and frontline employees’ journeys with focus on experience improvement and anticipation of reactions and associated response elements), customer feedback loop to contribute with CX overview (e.g. customers’ communication, employees’ training, processes), CX projects roadmap (as contributors and initiators).

What are the main CX challenges during this pandemic?

Last year, as the pandemic confinement was in full deployment, we identified 5 main areas we concentrated our efforts on, in order to accordingly manage our customers expectations in this very trying period:

 1. Show empathy and humanity, that we mostly conveyed through recommendations related to customer communication, especially by being proactive in addressing our clients’ questions and concerns.
 2. Ask less and listen more, we tried to listen more what our customers were saying in all channels in order to gather more actionable insights. This way we found out that customers were going back to essentials, like what I need in my house: access to basic services (internet/TV access, SIM replacement, device change). Also, we noticed the change in behavior related to bill payment, as distance transactions were taking off.
 3. Quick and agile in changes through considering likely and possible changes to customer needs and journeys and by adapting existing or introducing new processes consistent with the new normal.
 4. Focus on key relationship metrics, as we paid more attention to what we could do to keep our customers happy in the near term and vigilant on front liners stress in treating the customers contacts.
 5. Redefine CX approach, by reviewing experiences we were delivering and proposing actions.

Now after more than one year since the start of the pandemic, we are keeping our eyes on the following topics:

 • The need to keep brand value in the eyes of our customers
 • Be ready to rearrange strategy on the go as times can change even more unexpectedly than before
 • Change operating model with the implication that new subjects, where customer experience is key, will appear. One very good example is the need to have a better customer knowledge (CX in Big Data)
 • Be prepared to prioritize the assessments and execute in an agile mode in order to adapt to current circumstances
 • Anticipate customers reactions in key strategic projects and design wished customer journeys

How are you supporting the marketing function and projects in your organization?

Orange’s CX Team is contributing to all major projects of the company, our key focus and responsibilities being on: design & assessment of customer journeys, set up and monitoring of CX KPIs, ensuring the link between CX, Operational Marketing (Go to Market) and Customer Voice (Research), offering support to product managers, with a specific focus on Digital for which acceleration is strategic.  

At the same time, we anticipate and we prepare for the future and, in the case of CX, the next level of evolution is customer relationship experience. This means we are opening the door to include in the CX KPIs an overview of customers’ emotional perceptions, because as we all know our decisions are less influenced by our rational selves and more by our emotional selves. In this extensive exercise we are considering the value this approach is bringing to our customers, the relationship attributes the company will concentrate on to deliver its best and differentiate in customers’ eyes, the strategy we can apply to deploy this in all channels (with a specific focus on Digital), and the services we should address (e.g. human capital changes, adapting customer communication).

How is your marketing background helping you sustain and deliver long term and sustainable value as a CX leader?

My experience was built on marketing of services, an area where you have to be inventive and highly productive. That made me very aware of the need to look for, understand and envision customer experience and customer needs that are at the foundation of a business, no matter the industry.

I started in Marketing B2C working on Customer Base Management and Invoice services, then I switched to Services Marketing for B2B customers, to come back to B2C for Operational Marketing. In 38 years of experience, I also worked in IT, Customer Services and Sales and three years in processes (Business Processes Management).

So, I would say I like to open doors, liaise with a lot of people with very diverse backgrounds and from different areas and help them connect the dots to bring forward the best possible customer experience.

Could you share any thoughts about your working experience so far in Romania?

Romania is the sixth country I have worked in as most of my working life has been so far spent outside France. I enjoy working here because I like the human relationship part, the collective working approach and the people’s dedication to customer experience. The diversity of experiences had here has been very interesting and I was impressed by the difference in between urban and rural universes. It is not an obstacle, but an advantage in terms of cultural diversity. In the same time, I see the services level in Romania has a lot of potential to be further developed in a lot of industries.

 

Published in International

Oamenii de marketing îşi fac şi diagnozele şi cu ajutorul sociologilor.  Care sunt cele mai importante lucruri de care trebuie să ținem cont în solicitarea și analiza datelor, dar mai ales în raportarea la public, dincolo de statisticile seci?  Sociologul Barbu Mateescu ne explică mai multe despre precauțiile necesare, diferențele importante care deseori ne scapă, exemplele și lecțiile istoriei, dar și despre nevoia acută de a realiza cercetări calitative care să ne sporească gradul de cunoaștere și înțelegere.
Barbu Mateescu s-a născut în 1981, la București. Douăzeci și patru de ani mai târziu a absolvit University of Pennsylvania (facultatea de sociologie, studii de lungă durată). De atunci lucrează în domeniile sociologiei politice/electorale precum și în dezvoltarea urbană și regională. În prezent locuiește în Cluj-Napoca, ceea ce nu-l face „clujean” sau „ardelean”, ci pur și simplu un om fericit.

Care ar fi precauţiile cu care ar trebui să ne uităm la date, studii şi sondaje?

Ooo, zeci de lucruri de zis aici! Și de aceea primul sfat e să lucrezi cu un sociolog. După cum vei vedea mai jos, cercetările sociologice sunt un lucru în care-ți poți prinde ușor urechile. Nu „merge și așa”. Inteligența nativă nu e de folos atât de multe ca în alte situații. Din nefericire.

Mă concentrez pe patru lucruri, ca să nu abuzez de timpul cititorului:

1. Cercetarea sociologică e o poză care trebuie să fie precisă. Spre deosebire de o poză clasică, o eroare de un fel sau altul poate deregla toată imaginea sau o poate deregla ici-colo, în părțile esențiale. Mare grijă, deci, la metodologie. Sondajele telefonice au rată mare de non-răspuns. Sondajele față-în-față efectuate la locuințe între orele 13 și 15 (de care nu mai poate fi vorba în pandemie, dar ca exemplu) ratează publicul care e la muncă. Un sondaj care ia 13 zile să fie finalizat e vulnerabil la schimbarea circumstanțelor în timpul cercetării, cum ar fi un eveniment trist și grav având de-a face cu subiectul sondajului și puternic mediatizat, care are loc în ziua a 5-a, sau o campanie „inamică” de publicitate lansată în ziua a 10-a.

2. Când vezi procente întreabă-te întotdeauna „din ce?”. O valoare în procente nu e absolută. Pare, întrucât e un număr acolo („șaptezeci și doi”), dar asta e o iluzie. Chiar și rostim relativizarea: „douăzeci și trei LA SUTĂ”. Prin referire la care total e calculată valoarea procentuală? Așa poți descoperi că un studiu „despre români” este de fapt realizat strict și doar în rândul românilor din mediul urban, deci ignori cam 40% din populație care nu seamănă deloc cu universul cercetării, cu cei 60% intervievabili. Sau că un studiu „despre femeile din mediul urban” a fost realizat pur și simplu cerând la întâmplare pe Facebook unor femei să completeze chestionarul, fără o ponderare (ex. poate că femeile din orașele mici și medii sunt subreprezentate).

3. Mare atenție la ordinea întrebărilor într-o cercetare clasică. Efectul nedorit poate fi inducerea unor păreri în oarecare măsură neautentice. Dacă întrebarea a 7-a dintr-un sondaj are de-a face cu disponibilitatea de a consuma ciocolată, pot avea dispuneri diferite ale răspunsurilor în funcție de drumul pe care l-am urmat: am întrebat respondentul în întrebările 1-6 despre sănătatea proprie, cât de des merge la medic și auto-evaluarea riscului de a fi diabetic(ă) SAU despre ce face ca să se distreze, dacă simte că are nevoie de mai multă satisfacție/fericire, dacă se răsfață vreodată încălcând dieta?

4. Lucrez mult cu date statistice. Și toată lumea le iubește, întrucât cifrele (dar de fapt: valorile procentuale, vezi mai sus) par să ofere siguranță. Într-o lume incertă, plină de dubii și de dileme dificile, 33 e 33 și 58 e 58. Dar de fapt cercetările calitative oferă insight-urile cele mai bune. Acum, în pandemie, sunt greu de realizat. Dar e mare nevoie de ele.

Dar lucrurile de care ar trebui să țină cont toți marketerii înainte de a a-și stabili targetul, luând în considerare contextul socio-economic actual și impactul pandemiei?

Situația e în flux din toate punctele de vedere, deci ezit să mă pronunț în mod răspicat. Cred însă că stabilitatea/ predictibilitatea, compasiunea/ empatia, susținerea de tip matern sunt importante acum. Poate și carpe diem, în funcție de grupul țintă și de ce încerci să-i oferi.

De unde îţi iei informaţiile pentru analizele tale? Dincolo de analizele studiile proprii, tactice, strategice, ni se pare că niciodată că avem informaţii suficiente şi exacte când punem cap la cap date pentru decizii de marketing. Unde ar trebui să ne uităm constant, ca oameni de marketing şi cum? Mai ales că nu avem date exacte oficiale nici măcar privind numărul locuitorilor, ca să nu mai vorbim de venituri, ocupații și interese precise. Mulţi jucători din FMCG şi retail şi-au sintetizat cu ajutorul oamenilor din teren sau sondajelor in-house propriile estimări cu privire la venituri, care scapă statisticilor oficiale. 

Pun accentul pe acțiuni, activități și output-uri, care sunt măsurabile în cea mai mare parte. De exemplu, avem o aproximare bunicică a populației neoficiale a marilor orașe pe baza voturilor pe liste suplimentare la europarlamentare și prezidențiale (= pe acele liste votează oamenii care nu au adresa din cartea de identitate în localitatea în care votează).
Folosiți nașterile, consumul de energie electrică, consumul de apă, achizițiile de locuințe, cifrele de afaceri ale business-urilor, consumul de lucruri simple, dar fundamentale (pâine, hârtie igienică). Nu există o soluție perfectă aici, fiecare după nevoi, interes și puteri.

Ce ne scapă de obicei? Care sunt capcanele în care cădem deseori şi noi cei care lucrăm în marketing, dar şi presa care rostogoleşte adesea generalizări precum: românii, europenii, mamele…

Mă concentrez asupra României în acest răspuns.

 • Ignorăm diferențele dintre generații: tinerii colaborează bine, formează echipe relativ ușor și n-au târșa anti-civică a vârstnicilor. Ignorăm diferențele dintre orașele mari și restul țării, diferențe care în plan economic sunt de cam 40-50 de ani în funcție de indicatorul folosit.
 • Ignorăm că Bucureștiul are dinamici aparte, care-l separă total de restul țării, deseori în bine, uneori în rău, aproape ca și când ar fi o țară în sine (ca exemplu amuzant și frecvent, aproape toate status-urile critice de pe Facebook care sunt scrise de bucureșteni și care încep cu „uite cât de groaznici/ nesimțiți/ necivilizați sunt românii” fac vorbire de fapt doar despre București și bucureșteni, crede-mă, nici nu bănuiești cu câtă stupefacție le citim noi, ceilalți).
 • Ignorăm diferențele colosale de atitudine dintre Transilvania și rest: cât timp locuiam în București știam asta la nivel rațional, dar nu puteam înțelege cu adevărat dimensiunile fenomenului; pesimismul cu privire la viața proprie și cu privire la România („asta e, n-ai ce să faci, suntem o țară de c...t”) e mult mai mic, spre inexistent.
 • Ignorăm ponderea imensă a românilor care au Internet și au cont de Facebook și deci gândim încă România profundă în termenii de sat dalb și pur, cu cămășuță albă și păduchi în cap (când de fapt blugii sunt prevalenți, copiii joacă FIFA și bunica e pe Zoom cu fiul ei aflat la muncă te miri unde).
 • Ignorăm viteza europenizării și (deci) creșterea standardelor populației – mai ales în zonele mai sărăcuțe ale țării.

Cum să facem să nu ne scape nuanţele, diferenţele, între urban şi rural, între diversele zone ale ţării?

 • Un bun punct de pornire e să privim cu scepticism datele furnizate în termen de județe. It's a trap! Un municipiu solid poate ridica artificial media unui județ cu un mediu rural aflat într-o situație groaznică: vezi județul Iași. Valul vertical de localități de pe malul mării are altă personalitate și economie decât celelalte localități din județul Constanța. Județul Suceava e de fapt o zonă compusă din două lumi, cu două economii, culturi și forme de relief aparte, iar Neamț-ul din trei. Exemplele sunt multe.
 • Un alt lucru care ajută: călătorește și chiar călătorește mult. 3 ani sau 5 pot schimba semnificativ aspectul și atitudinea unei localități, am pățit asta pe pielea mea: Timișoara în 2018 era un dezastru urbanistic și administrativ, acum s-a întremat.
 • Evită judecățile tranșante despre locuri pe care nu le-ai văzut: statisticile nu spun totul.

Încă ne uităm prea mult la demograficele seci şi prea puţin la credinţe, atitudini, valori. Ce atitudini fac diferenţa în comportamentele pe care marketingul general, dar şi cel politic pot să le influenţeze?

Listez câteva, cititorii pot să selecteze ce consideră interesant:

1) Raportarea la proasta funcționare a statului, funcționare proastă atât obiectiv cât și relativ. Acest aspect important al societății românești – aș zice chiar chintesențial – produce neîncredere, pusee de anarhie dar și de individualism, încărcarea cu semnificație a comunităților parastatale, mișcări de reformă și aspirații puternice.

2) Gradul de neîncredere – variabil în funcție de o serie de aspecte - în „celălalt”-ul generic (L'enfer c'est les autres, zicea Sartre). De aici, pentru o parte a societății: refugierea fără egal într-o țară europeană în familie și prieteni apropiați.

3) Disonanța dintre atitudini și exprimarea lor. Distanța între declarație și acțiune în România este uneori surprinzător de mare.

4) Polarizarea. În continuarea punctului anterior, multe comunități de idei scad numeric, dar devin mai conștiente de propria misiune (“small and proud”). De exemplu, credința religioasă în România era până la pandemie într-o puternică și rapidă erodare, fără precedent în ultimele decenii, dar discursul conservator era la apogeu ca forță și vizibilitate. Acest lucru se întâmplă în multe, multe alte domenii. Majoritățile aparente, formale, inerte, se convertesc în minorități vehemente și autentice.

Ai observat schimbări semnificative în analiza și structurarea datelor în ultimii ani? Protecţie şi obedienţă versus iniţiativă şi independenţă, stânga dreapta, nostalgie faţă de trecut? Ce studii pot aduce mai multă lumină aici? Ex. World Values Survey

Nostalgia față de trecut este în ascensiune întrucât suntem în multiple crize în acest moment.
Disonanțele dintre industrial și post-industrial se adâncesc. Ca și SUA (votanții lui Trump) sau UK (Brexit) începem să avem și noi, parafrazându-l pe Caragiale, dezorientații noștri, supărații noștri, nostalgicii noștri.

Am scris despre World Values Survey aici. Pentru cine n-are timp să citească: București+Ilfov e în scădere de creativitate, peste clasa de mijloc a capitalei începe să se așeze burtica, frica de a pierde ce ai deja suprascrie pofta de risc și ascensiune. Ceea ce e natural, acumulările materiale și financiare au fost și sunt masive. Moldova și Muntenia (exclusiv București+Ilfov) devin din ce în ce mai independente, mai critice, mai puțin tradiționaliste.

Lunile trecute, Pro TV a anunțat o schimbare în stabilirea publicului commercial. Cum arată, de fapt, publicul comercial, din România?

În sociologie termenul nu există, nu e ceva științific, e ceva ce se rostește în marketing. Discutând despre inițiativa Pro TV: e corectă, în sensul în care ia în calcul și îmbătrânirea populației. Atenție însă, dacă înțeleg bine, dorind să introducă publicul din „falsul rural” (adică din suburbii) au introdus și oamenii de 29 de ani din ruralul ialomițean, de exemplu. Atunci noul public comercial al Pro TV este mai mare dar și mai puțin educat și mai... sărac. Deci poate mai puțin comercial, LOL.

Cum arată acum și cum arată colaborarea ideală dintre sociologie și marketing?

Nu am o colaborare constantă cu departamente de marketing, iar cea mai mare parte a activității mele nu implică departamente de marketing, deci îmi este greu să răspund.

Ce îţi place şi ce te enervează în campaniile de marketing la care eşti expus din postura de consumator?

Vârsta mediană în România e 42 de ani (adică jumătate din populație are sub și jumătate peste). Vârsta mediană a * adulților * e desigur mai mare. Iar eu am 40, deci sunt sub medie, sunt „mai tânăr decât românul mediu” și de asemenea „mai tânăr decât adultul mediu”. Și totuși mi se pare că marea majoritate a campaniilor de marketing din România se adresează oamenilor de până în 30 de ani. Demografic vorbind, ei sunt mai puțini ca oricând în ultimul secol, puterea de cumpărare e mare tocmai după 30 de ani și totuși am senzația că mi se adresează foarte puține mesaje. Nici nu vreau să știu ce gândește un om și mai vârstnic decât mine, care are 45 ani sau de 55!

Poate că sunt subiectiv și percep lucrurile greșit. Poate contează că locuiesc în Cluj-Napoca, una dintre cele mai tinere localități din România (ca vârstă medie sau mediană a rezistenților) și de aceea sunt expus la disproporționat de multe mesaje adresate tinerilor.

Ne poți oferi câteva recomandări de lectură pentru marketeri și nu numai?

Nu recomand cărți anume, cât subiecte. De exemplu: figuri interesante, care au avut succes în circumstanțe potrivnice. Învață, la ce nivel dorești și cât de mult poți, despre Marie Curie, Friedrich cel Mare, Churchill, prințul Eugen de Savoia, Robert E. Lee, Simon Bolivar. Ce au făcut bine? Când au greșit - ce au greșit și cum s-au remontat? Desigur și: ce se poate aplica în viața mea profesională din ce s-a întâmplat respectivei persoane?

Citește despre procese și sisteme, precum Revoluția Franceză, prăbușirea țarismului în Rusia, evoluția industrializării în timpul și din cauza primului război mondial, dezvoltarea IT-ului în SUA, ascensiunea și stingerea Cartaginei, cursa spațială dintre SUA și URSS – lumea din jurul tău va deveni mai bogată, vei înțelege altfel societatea și provocările cu care te confrunți zi de zi. După cum vezi, pun accentul pe istorie – nu tot ce se întâmplă în ziua de azi e relevant, nu toate lecțiile bune sunt în prezent, iar istoria are avantajul că nu oferă happy ending-uri, deci nu există scenariști care să conducă lucrurile spre un final artificial.

Care sunt cele mai importante trei sfaturi pe care ai putea să le oferi pentru researcheri și marketeri & comunicatori deopotrivă?

1) Conștientizează că România trece de cam două decenii prin schimbări foarte rapide și că asta tasează și obosește. Va veni un moment dat când nu vei mai înțelege lucruri. E important să te oprești * tu * atunci, mai degrabă decât să-ți zică alții sau să se sfărâme proiecte sub atingerea ta.

2) Pariază pe tineri. Dă-le încredere. Ajută-i să învețe din greșeli - e natural să comită greșeli și trebuie să-ți formezi reflexul (nu chiar atât de natural) să-i educi vizavi de ce au greșit ca să nu se mai repete.

3) Problema cronică a management-ului românesc e hiper-personalizarea Șefei/ Șefului ca persoană mitologizată... inclusiv de Șefă însăși sau Șef însuși! Trebuie, însă, să delegi. Ești smart, ai experiență, ai conexiuni socio-profesionale extraordinare, clădite în ani și ani pe care trebuie să le menții. Dar trebuie să nu-ți asumi tot. Altfel fie familia, fie somnul și sănătatea fizică, fie cea psihică cedează, mai devreme sau mai târziu. Nu, nu ești Wonder Woman sau Superman, ai nevoie și de timp pentru tine.

***

Pentru a planifica și implementa cu succes campanii de marketing, cercetarea, datele și corecta lor interpretare reprezintă o prioritate. Cursul Planificarea campaniilor, acreditat internațional, asigură participanților o mulțime de instrumente și resurse, îi ajută să identifice și să execute tactici de campanie, îi învață cum să aleagă sau să colaboreze cu agențiile și furnizorii de specialitate și să gestioneze relațiile cu aceștia, dar și resurse tehnice și creative, precum și bugete de comunicare. Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție cu informații și consiliere gratuită la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Published in Interviuri

You are a speaker at the GoTech World event. How do you like this event?

It is an amazing forum to exchange ideas on emerging topics and meet top contributors in the fields.

The topics for this year and speakers are highly pertinent to state of the art in tech and is more forward thinking than most conference events out there right now. I know this year is not in person, but Bucharest is a vibrant, dynamic city for tech and a place to watch as the new startup hub in the EU.

How developed is the research in the field of artificial intelligence and how close are we to the moment of their implementation in everyday life?

We are a long way from super intelligence or true human like Ai.

We have some useful machine learning (ML) for everyday life, but we are nowhere near human like machine intelligence. One of the issues I see in the field of AI is the limit of understanding human intelligence as the foundation for AI.

I believe, that to truly achieve and implement artificialize intelligence, human cognition must be understood in its entirety. While this is occasionally implied in the AI community, it is rarely stated or executed. Challenges to AI have emerged from an epistemological misunderstanding on the perceived meaning of intelligence itself, leading to the limits currently facing the field of AI.

Will the introduction of Artificial Intelligence in everyday life lead to a paradigm shift in the way society is organized?

Absolutely, it will force us to use our time more intelligently because we will be competing with highly efficient time managed “machines.” AI in everyday life will also force us to realize what machines will never be capable of, things that only humans can do like compassion and empathy.

There are limits to AI we need to remember that and no matter how advanced technology becomes there are human elements that can never and should never be replaced by machines. Artificial Intelligence is something should enhance and improve everyday life with convenience and efficiency but should not replace humanity or human intelligence.

How close are we to the moment when people will be able to connect directly to cars through a neural interface?

Roughly 3 years based on the non-intrusive class of Brain Computer Interfaces being developed at ni2o ( ni2o.com ).

Brain to vehicle tech is no different than any other BCI. Controlling a mouse or typing "with your mind" is no more than decoding neural signals.

It's not mind reading and it is not mind-control, don't let marketing and overzealous technocrats fool you into thinking we will be living in a sci-fi movie. If we look at the science of EEG, brain waves, brain activity, biofeedback and machine learning there is a lot that we can use to improve and enhance the driving experience and driving safety.

Are companies ready for the new future?

Only those with high value for creativity and innovation will be able to survive in the marketplace. Many tech companies, in my opinion, are too narrow minded and too conventional to survive the new future. In today's world companies need to be adaptable and forward thinking.

Take COVID for example and look at the companies and products that survived and even thrived through the pandemic because they were able to pivot and meet unmet needs quickly and creatively. More importantly, companies that are hyper focused on profit will not survive in the long run; they need to have a humanistic approach and not just think about their bottom line.

Do you think that these changes will be embraced by the people or will there be a significant opposition against these changes?

Resistance and friction are part of the forces the foster innovation.

We should welcome it all with open minds and open arms but never lose sight of humanity. Fear of change is something to be expected. Some technology will take time to be adopted - no matter how great it is- if people cannot understand it or see it for what it is, it will not be embraced.

Published in International

How can one grow in marketing and category management? The passion  for genuine consumer insights, the drive to always do things better, a  test and learn attitude and  the eyes wide open to everyhting new,  is the career path growth for Mădălina Voina  Aldea, Marketing Category Manager at Intersnack Romania. Her competitive advantage as marketing professional, lies, in her own description in enthusiasm, curiosity and proactivity. And her drive pushes her for more achievements, results and  joy as an accomplished but active mother of two, as a reliable and also as creative support for the the family business managed by her husband.

What are your responsibilities as a Category Manager?

I was in charge of the regional (CEE) chips category in terms of brand strategy, positioning, equity and communication campaigns, innovation plans for 3 to 5 years, brand portfolio communication architecture and portfolio audit. Last but not least new product development and launch. The Category Manager is the guardian of the brands in the category. She or He makes sure that all those brands have their own voice, their own space, visibile and recongnizable, talk to the specific target audience they have set upon and they are approachable, as empatic as possible and on the asceending trend in terms of profits.

What’s category management and how does a day in the life of a category manager looks like?

I can not talk for other companies because category management can be different from what brand driven category management or marketing category management I experienced, but in my experience category management is a great job, especially if the role is international as I had the chance to work in an international role.

Some key words would be: people, passion, a little chaos and consumer insights according to culture/country, challenges and opportunities and, yeah, some meetings that can become shorter, market trends, analysis and building brand equity assets. This is in a nutsshell the role.

A day in the life? Depends what day – Monday comes with a status meeting of the commercial team, status meeting led by the marketing people, then a well deserved coffee because people in my company are very passionate and wanting to grow the business as much as possible. Then operational stuff – those aspects that are not sexy, but whitout it the big projects that matter are not met as they should be, in order to grow. Sometimes a meeting with the interdisciplinary project team and some analysis of the new market Nielsen raports we received. Briefing the agency, feedback on specific on going projects, status with my juniors, coffee again. Talks with the factory – phone status, video etc.

What about the challenges and how do you overcome them?

The challenges arrise as in most positions but what I do is to understand who can help, or what can I do next in order to transform the challenge in an opportunity or at least not to become a risk. The delays can occur especially when lots of approvals are involved. The mindset should be always to overcome, grow and even when you are feeling down to have collegues that can say a good word, a smile. This alwasy helps me.

Has the pademic changed the way you work, the consumer behavior in the categories you manage and the way you manage the marketing mix for your brands?

The pandemic changed the way we interact in the team. I have worked in the pandemic only for two months and I feel lucky of course, because I gave birth to my second son, Tudor, in this times. However what I could notice is that it depends a lot on the way you are as a personality. For extroverts I think it was the worse. For introverts I think it was a posibility of growing. I have collegues that grew positively during this pandemic stage. The shift in terms of communication was clearly driven by digital assets and the chips category being one that its most usual consumption moments are in a group, this at the beging felt risky in terms of consumption patterns but fortunately it was not as bad as it could have been. So the consumers adapted to the new ways of interacting but still they need to be autentic, getting out of the rutine, they want to feel comfortable and eating a great chips, they have more indulgence moments, maybe because they did not have as many options of entertaiment.

How marketing innovation looks like in your organization? New products, packaging, flavors, new distribution channels or innovative ways to get to customers? Another way to tell a story?

We are very focused on innovation

We are very focused on innovation, we do workshops within the group at Dusseldorf, we do internal interdepartmental brainstorming, we participate in agency innovation workshops and we are very focused on consumer insights, on which routes innovation is born.

We are very focused on consumer insights, on which routes innovation is born

Your top three marketing campaigns you’ve been recently exposed to and why?

„Heroes of Imaginary World” – from Kinder – in maternity I wrote monthly articles for a parents community and as for me and maybe for you this topic kept arrising – not as before – how do we take out screen time as much as possible, but now because of the pandemy it has become how do we give good quality content to our kids? And Kinder had this idea, an interactive book writen by Iulian Tanase, that has a gift for kids stories.

Carrefour Campaign – House rules – my first client side job was in Carrefour is like a first love for me, that is why I always watch what they come up with.

Tazz delivers – this is for the fresh approach and also because at the ex. Jazz communication there are some very talented creatives.

Top three marketing knowledge sources or favourite marketing books?

I like the marketing millenials podcast, „Blue Ocean Strategy” and nowadays I am interested also in other subjects such as Imago Therapy and Black and White Thinking (Kevin Dutton)

Mistakes we do make us better professionals and somehow better humans overall
You’ve recently said that the mistakes we do make us better professionals and somehow better humans overall. Could you tell more about the context and other examples, perhaps? Our colleagues at Chartered Institute of Marketing (CIM) have been bringing about recently the issue of „job sharing” and its potential to bridge marketing’s gender pay gap.

You know there is a saying in Romania – „E rușine, mamă.” This shaming, your own shaming, this pressure that we put so much on ourselves in terms of not going the extra mile because we may do a mistake, this is the real mistake. In my teen years I have started to volunteer in Scouts, than working with kids from 6 to 10 years old and in this time I learned that is very good to study but at the same time we learn the best by dooing. By playing and doing. So playfulness and trying although you dont know as much as you would like this is what I mean, because you only need one person from which to learn, or one situation that will put you out of your confort zone and you may always remember that.

For mothers oriented to both family and carrer, being in maternity this concept of job sharing would be most beneficial. I can tell you from my experience with Pavel four years ago – that I worked to apply for funding for a project related to education, then with Tudor I started teaching english on a volunteer basis for Ana si Copii ONG and at the same time doing my postgrad. course in Psychopedagogy, that allows me to teach, I am helping my husband with his small agency boutique, creating content in social media and all of this part time, work from home, difficult but I would not change. It is important to stay connected, focused, not isolated and to grow.

How would you describe your experience at the Mastering Metrics training? I remember you’ve attended one of our intensive weekends with Joe Shami? What did you take valuable form that experience? How would an ideal marketing training look like?

Yes it was a real pleasure to be there, with all of you. It was really helpful, interactive, lots of people from different industries that I got to share experiences with hand Joe Shami he is very good at what he does, a great teacher and really appreciates input from the students – and this is important. I will always remember and already applied the fact that the 3 P s are at the center of any business.

I do not really believe in ideal, because as it is in events you can not have 100% stars to say like this, but I think that what you do is close enough. Is a good balance between the practical and theoretical aspects.

How has the British education and the master degree helped you as a professional? And your direct marketing degree? Marian Seitan has recently argued that marketing  automation is direct marketing translated into technology platforms. How are the direct marketing skills and competences helping you now as a professional?

In terms of education I learned to always think about the theoretical aspects in relationship with how they can be applied into practical aspects. There the education is centered on case studies, from which we expand on theory – so a different perspective vs how I was thought in school.  My direct marketing degree was very helpful in terms of how to look at consumers overall, for the loyalty ladder is extremely important for any brand marketing manager, and this diploma helped me to always look at a brand and build the loyalty ladder for its segmented target. This is quite important for me, in my job and it helps.

 

Published in International

Portalul Marketing Focus a fost lansat de Institutul de Marketing  cu scopul de a aduce un plus de informatie, idei si resurse de marketing atat profesionistilor de marketing, cat si celorlalti actori si departamente implicate in livrarea performantei de marketing: comunicare si relatii publice, resurse umane, IT, financiar,  relatii cu clientii si nu in ultimul rand management. 

Newsletter

Aboneaza-te pentru a fi la zi cu ultimele informatii din marketing.